Treść główna

Dom Edyty Stein patronem serii naukowej „Edith Stein Studies” wydawnictwa Rowman and Littlefield Publishers

W dniu 28 stycznia 2021 roku, święto patronalne Tomasza z Akwinu, czworo badaczy z Irlandii, USA i Krakowa (Mette Lebech, Maynooth University Ireland; Timothy Burns, University of St. Thomas; Jadwiga Guerrero van der Meijden, Uniwersytet Jagielloński; Robert McNamara, Franciscan University of Steubenville) skonkludowało rok wspólnych prac podpisaniem umowy z wydawnictwem Rowman and Littlefield Publishers na wydawanie serii naukowej Edith Stein Studies. Po niemieckiej serii dzieł zebranych będzie to drugie największe przedsięwzięcie naukowe dedykowane spuściźnie po wrocławskiej filozof.

Seria Edith Stein Studies służy prowadzeniu wysokiej jakości badań naukowych nad myślą Edyty Stein, jej historycznym znaczeniem i współczesnym zastosowaniem. Cel ten osiąga poprzez wydawanie wprowadzeń do każdego z dzieł zebranych Edyty Stein, a także monografii oraz prac zbiorowych nt. myśli żydowsko-niemieckiej filozof. Wprowadzenia omawiają strukturę i metodę każdego tomu, wskazują miejsce pracy w całości pism, identyfikują źródła i konteksty pracy oraz omawiają współczesne znaczenie danego badania. Wprowadzenia, monografie i prace zebrane przygotowywane są przez doświadczonych znawców i znawczynie myśli E. Stein oraz poddawane wymagającemu procesowi recenzyjnemu. Serii Edith Stein Studies patronuje Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Filozofią Edith Stein IASPES (International Association for the Study of the Philosophy of Edith Stein), Dom Edyty Stein we Wrocławiu oraz Instytut Badań Karmelitańskich (Institute of Carmelite Studies).

Opis serii na stronie wydawcy: https://rowman.com/Action/SERIES/_/LEXESS


Redaktorzy: Chief editor: Mette Lebech (Maynooth University Ireland), Editors: Timothy Burns (University of St Thomas), Jadwiga Guerrero van der Meijden (Jagiellonian University), Robert McNamara (Franciscan University of Steubenville)


Zespół doradczy: Angela Ales-Bello (Lateran University), Beate Beckman-Zöller (Munich Catholic College), Sarah Borden-Sharkey (Wheaton College), Antonio Calcagno (King’s University College, The University of Western Ontario), Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (Dresden University of Technology), Ruth Hagengruber (University of Paderborn), Dermot Moran (Boston College and University College Dublin), Claudia Mariéle Wulf (Tilburg University)