Treść główna

EDYTA STEIN ŁĄCZY – świadectwa członków TES (filmy)

EDYTA STEIN ŁĄCZY to inicjatywa Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, która ubogaci 79. rocznicy śmierci Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża. Odpowiadając na zaproszenie do realizacji filmików poświęconych Patronce Europy prezentujemy świadectwa członków Towarzystwa im. Edyty Stein.