Treść główna

Film: TRAUER- ALBUM AUGUSTY STEIN (w kontekście żydowskiej kultury sepulkralnej) – dr Agata Rybińska

W lipcu 2022 roku Shlomo Kovalski, syn Channah Eriki Cohen, wnuk Elfriede Tworoger (siostry Edyty Stein) przekazał Towarzystwu im. Edyty Stein KSIĄŻECZKĘ ŻAŁOBNĄ AUGUSTE STEIN. Ten niezwykle cenny podarunek wzbogaci wystawę stałą Domu Edyty Stein i niebawem zostanie wyeksponowany w Pokoju Augusty.

W wykładzie, który odbył się 14 września 2022 roku w Domu Edyty Stein we Wrocławiu dr Agnieszka Rybińska omówiła formę i treść książeczki żałobnej Augusty Stein (Trauer-Album), wspomniała również inne tego typu druki użytkowe. Przeanalizowała wybrane modlitwy, uwzględniając kontekst sepulkralny – żydowskie zwyczaje związane z pochówkiem i żałobą. Dr Agata Rybińska – pedagog, teolog biblijny, literaturoznawca, adiunkt w Pracowni Kultury i Historii Żydów Instytutu Nauk o Kulturze i Religii UMCS w Lublinie.

Wprowadzenie: Maria Kromp-Zaleska – Dyrektor Domu Edyty Stein.