Treść główna

Kalendarium

12 X 1891 Narodziny Edith Stein we Wrocławiu

10 VII 1893 Nagła śmierć Siegfrieda Steina gościńcu między Bukowcami a Goszczem                                                                                                                      

12 X 1897 Początek naukiw Szkole dla Dziewcząt im. Cesarzowej Wiktorii (Viktoriaschule) we Wrocławiu

19061907 Pobyt u siostry Else Gordon do Hamburgu (od kwietnia do marca)

19081911 Kontynuacja nauki w wyższych klasach licealnych w tej samej szkole

IV 1910 Zakup kamienicy przy Michaelisstrasse 38 przez Augustę Stein

11 III 1911 Egzamin maturalny we Wrocławiu zdany z wyróżnieniem

1911-1913 Studia na Uniwersytecie we Wrocławiu: germanistyka, historia, psychologia, filozofia

19131915 Studia na Uniwersytecie w Getyndze: filozofia, germanistyka, historia

1914 Kursu pielęgniarski i praca w Szpitalu Wszystkich Świętych we Wrocławiu

I 1915 Egzamin państwowy w Getyndze zdany z wyróznieniem; Ochotnicza służba pielęgniarska w Niemieckim Czerwonym Krzyżu w wojskowym szpitalu w Mährisch-Weisskirchen (Hranice na Morawach)

1916 Praca nauczycielska we wrocławskiej Viktoriaschule (w zastępstwie)

3 VIII 1916 Egzamin doktorski we Fryburgu Bryzgowijskim z oceną summa cum laude

1916-1918 Asystentura u prof. Edmunda Husserla we Fryburgu Bryzgowijskim

1917 Publikacja pracy doktorskiej „O zagadnieniu wczucia” w Halle

1919 Bezowocne próby habilitowania się na Uniwersytecie w Getyndze, Fryburgu, Kolonii

1920-1921 Prywatne seminarium filozoficzne w salonie domu rodzinnego we Wrocławiu

1921 Lektura „Księgi życia” św. Teresy z Avila podczas pobytu u Hedwig Conrad-Martius w Bad Bergzabern oraz decyzja o chrzcie w Kościele katolickim

1 I 1922 Chrzest i pierwsza komunia w kościele św. Marcina w Bad Bergzabern

2 II 1922 Bierzmowanie w prywatnej kaplicy biskupa Spiry

1923–1931 Nauczycielka w żeńskiej wyższej szkole i instytucie formacyjnym dominikanek św. Magdaleny w Spirze; tłumaczenia, praca naukowa i międzynarodowe wykłady

1932–1933 Wykładowczyni w Niemieckim Instytucie Nauk Pedagogicznych w Monastyrze

IV 1933 Zwolnienie ze stanowiska wykładowcy dekretem rządu nazistowskiego

14 X 1933 Wstąpienie do Zakonu Karmelitanek Bosych w Kolonii

15 IV 1934 Uroczystość obłóczyn jako s. Teresa Benedykta od Krzyża

21 IV 1935 Trzyletnie śluby czasowe

21 IV 1938 Śluby wieczyste

1 V 1938 Uroczystość welacji

31 XII 1938 Przeniesienie do Zakonu Karmelitanek Bosych w Echt w Holandii

19341942 Praca nad książkami: „Byt skończony a Byt wieczny” oraz „Wiedza

Krzyża. Studium o św. Janie od Krzyża”, a także innymi mniejszymi pismami

26 VII 1942 Odczytanie we wszystkich kościołach katolickich Holandii listu pasterskiego potępiającego deportację Żydów

2 VIII 1942 Aresztowanie katolików żydowskiego pochodzenia, w tym Edith i Rose Stein, przeniesienie aresztowanych do obozów przejściowych w Amersfoort i Westerbork

7 VIII 1942 Deportacja aresztowanej ludności z Westerbork na Wschód

9 VIII 1942 Przybycie do Auschwitz, śmierć w komorze gazowej w Birkenau

1 IV 1962 Otwarcie procesu beatyfikacyjnego przez kard. Josefa Fringsa

9 VIII 1972 Zakończenie etapu diecezjalnego procesu przez kard. Josefa Höffnera

1 V 1987 Beatyfikacja s. Teresy Benedykty od Krzyża w Kolonii

8 IV 1997 Uznanie cudownego uzdrowienia Teresy Benedykty McCarthy

11 X 1998 Kanonizacja s. Teresy Benedykty od Krzyża w Rzymie

1 X 1999 Ogłoszenie św. Teresy Benedykty od Krzyża współpatronką Europy

15 II 2003 Publikacja listu Edith Stein do Piusa XI z kwietnia 1933 roku