Treść główna

Elfriede (Frieda) Tworoger z d. Stein (1881-1942)

Elfriede (Frieda) Stein urodziła się 11 grudnia 1881 roku w Gliwicach (niem. Gleiwitz) jako czwarte dziecko Augusty i Siegfrieda Stein. Była o dwa […]

Róża Adelajda Stein (1883-1942)

Róża Adelajda Stein przyszła na świat 13 grudnia 1883 roku w Lublińcu (niem. Lublinitz) jako ósme z jedenaściorga dzieci Zygfryda Stein i Augusty, z domu […]

Wizyta Susanne Batzdorff we Wrocławiu w czerwcu 1995 roku

26 czerwca 1995 roku przyjechała z Kalifornii siostrzenica Edyty Stein, Pani Susanne Batzdorff, córka ukochanej siostry Erny. Pani Batzdorff urodzona w domu […]

Siostra od Krzyża – ks. Henryk Romanik

Ks. Henryk Romanik – proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie, biblista, poeta, autor tomików poezji poświęconych Edycie Stein – św. Teresie Benedykcie […]

Edyta Stein znana w Malezji. Opowiada Julian Theseira

Europejskie Spotkanie Młodych Taizé 2019 zgromadziło we Wrocławiu tysiące pielgrzymów, nie tylko z Europy, ale także z różnych części świata. Jednym z nich był Julian Theseira z Malezji, […]

Zamieszkać w Domu Edyty Stein. Refleksje Oleny Dobosh

Autorką poniższego artykułu jest Olena Dobosh ze Lwowa, doktorantka Wydziału Psychologii UW oraz Szkoły Nauk Społecznych IFIS PAN, stypendystka Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, […]

„Moja Edith”

W jaki sposób można przelać na papier historię mojej ponad dwudziestoletniej przyjaźni z Edith Stein unikając niepotrzebnej egzaltacji i subiektywizmu? Taki obraz tej relacji nie istnieje, bowiem […]

Historia autentycznych mebli, które wróciły do Domu Edyty Stein

„Marianie, Przepraszam, że późno odpowiadam na twego e-maila. Jak już prawdopodobnie wiesz, meble będą wkrótce we Wrocławiu? Odpowiadam na twoje pytania o rodzinne powiązania z Edytą Stein […]

Europejski Krzyż Pokoju we Wrocławiu

Przy kościele pw. Michała Archanioła we Wrocławiu stoi Europejski Krzyż Pokoju. Jest on repliką krzyża wykonanego dla Kaplicy Pokoju w Patsch koło Innsbrucku, […]

Klamka z sypialni Edyty Stein

Dom Edyty Stein – jako miejsce życia św. Teresy Benedykty od Krzyża, sam w sobie stanowi unikatową relikwię, pamiątkę, pozostałość po tej wielkiej kobiecie, ogłoszonej […]

Stolperstein – „kamień pamięci” Edyty Stein

Od 2008 roku przed wejściem do Domu Edyty Stein znajduje się wmurowany w bruk miedziany stolperstein – „kamień pamięci”, w wolnym tłumaczeniu z języka niemieckiego oznaczający […]

Wspomnienie o mojej ciotce Edycie Stein

Jako córka dr. Hansa i dr Erny Biberstein, z domu Stein, byłam jedną z siostrzenic Edyty Stein i do lutego 1939 roku mieszkałam we Wrocławiu. Poniższy […]

Święci w czasie, przestrzeni, dziejach

Podczas ostatniej wizyty w Polsce w 1999 roku Ojciec Święty, do wcześniej już ogłoszonych przez siebie błogosławionych i świętych dodał kolejny, liczny i bogaty ich zastęp. […]

Spotkanie w Duchu i Prawdzie

Tekst napisany w okazji pielgrzymki Towarzystwa im. Edyty Stein z Wrocławia na Jej kanonizację w Rzymie 11 października 1998 roku, do odczytania w drodze z Rzymu do Asyżu. „Religijny […]

Dom przy Michaelisstrasse 38

Michaelisstrasse przebiega mniej więcej z zachodu na wschód (właściwie z północnego zachodu na południowy wschód). Dla łatwiejszej orientacji będę mówił o stronie frontowej, gdzie znajdowało […]
.