Treść główna

Siostra od Krzyża – ks. Henryk Romanik

Ks. Henryk Romanik – proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie, biblista, poeta, autor tomików poezji poświęconych Edycie Stein – św. Teresie Benedykcie […]

Edyta Stein znana w Malezji. Opowiada Julian Theseira

Europejskie Spotkanie Młodych Taizé 2019 zgromadziło we Wrocławiu tysiące pielgrzymów, nie tylko z Europy, ale także z różnych części świata. Jednym z nich był Julian Theseira z Malezji, […]
.