Treść główna

Konferencja naukowa 2018

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II I ŚWIĘTA EDYTA STEIN – MIŁOŚĆ A PRAWDA12 października 2018  Towarzystwo im. Edyty Stein ul. Nowowiejska 38 we Wrocławiu Postępująca wciąż […]

Konferencja naukowa 2017

SPLENDOR PERSONAE Święta Edyta Stein – Patronka Europy 12 października 2017 roku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Katedra Personalizmu […]

Konferencja naukowa 2016

EDYTA STEIN – 2016 – EUROPA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 13-15 października 2016 Towarzystwo im. Edyty Stein ul. Nowowiejska 38 we Wrocławiu we współpracy z: Papieskim […]
.