Treść główna

Kondolencje dla Pani Lucyny Jaroch – członkini Zarządu

„Życie wieczne w Chrystusie Zmartwychwstałym”

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Koleżance Lucynie Jaroch

z Rodziną

z powody śmierci

MATKI

Składa Zarząd Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu

.