Treść główna

Konferencja naukowa 2017

SPLENDOR PERSONAE Święta Edyta Stein – Patronka Europy 12 października 2017 roku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego 

Warszawa, ul. Dewajtis 5, Aula Jana Pawła II

we współpracy z:

Towarzystwem im. Edyty Stein, (Wrocław)

Stowarzyszeniem Naukowym Personalizm, (Lublin)

PROGRAM KONFERENCJI: 

9:00 Otwarcie Konferencji – JM. Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński Słowo Wielkiego Kanclerza UKSW – JEm. Kard. Kazimierz Nycz

9:30 Ks. prof. Jerzy Machnacz (PWT, Wrocław): Edyta Stein – filozof, teolog, mistyk, świadek (martyr)

10:10 JE. Abp prof. Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski: Święta Edyta Stein i jej przesłanie dla Europy

10:50 Ks. dr Manfred Deselaers (Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu): Święta Edyta Stein: prawda – krzyż – pojednanie

11:30 Ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW:  Europa bez Krzyża – Krzyż przyszłością Europy

12:10–13:00 Przerwa obiadowa

13:00 Prof. Anna Grzegorczyk (Centrum Badań im. Edyty Stein UAM): Personalizm Edyty Stein w kontekście współczesnego posthumanizmu

13:40 Wręczenie Nagrody im. Edyty Stein – Ks. Jerzy Witek, prezes Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu Laureaci: Kard. Joachim MEISNER, Ks. dr hab. Robert SKRZYPCZAK, Ks. prof. dr hab. Bogumił GACKA, Stella ZYLBERSZTAJN-TZUR

14:15 Duchowe obcowanie z Edytą Stein: Ewa Kazula interpretuje teksty Edyty Stein

14:45 Podsumowanie konferencji: Ks. Prof. Bogumił Gacka, MIC, Kierownik Katedry Pesronalizmu Chrześcijańskiego UKSW

15.00 Eucharystia w Godzinie Miłosierdzia Bożego (Kościół Akademicki UKSW) Przewodniczy i homilię głosi: JE. Bp Rafał Markowski Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski