Treść główna

Konferencja naukowa 2018

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II I ŚWIĘTA EDYTA STEIN – MIŁOŚĆ A PRAWDA
12 października 2018 

Towarzystwo im. Edyty Stein

ul. Nowowiejska 38 we Wrocławiu

Postępująca wciąż laicyzacja i sekularyzacja życia społecznego, a także coraz poważniejsze zagrożenia wynikające z waloryzowania w kulturze i sztuce doczesnej strony życia, stwarzają konieczność skierowania uwagi społeczeństwa na wartości, które ukonstytuowały naszą wypieraną dziś kulturę i świadomość narodową. Chcemy pochylić się nad nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Edyty Stein, świętej Teresy Benedykty od Krzyża, aby budującym przykładem życia tych wielkich świadków wiary chrześcijańskiej zachęcić społeczeństwo, a w szczególności młodzież akademicką, do odważnego kroczenia drogą prawdy i miłości wytyczoną przez Kościół.

PROGRAM KONFERENCJI:

9:00 EUCHARYSTIA (Kościół pw. św. Michała Archanioła) Przewodniczy i homilię głosi J.E. Abp Marian GOŁĘBIEWSKI

10:30 OTWARCIE KONFERENCJI JM. Rektor PWT, ks. prof. Włodzimierz WOŁYNIEC

10.40 Ks. prof. Mariusz ROSIK (PWT, Wrocław): Edyta Stein – świętość w codzienności

11:20 Ks. prof. Bogumił GACKA (UKSW, Warszawa): Droga do personalizmu św. Edyty Stein i św. Jana Pawła II

12:00 Ks. dr Manfred DESELAERS (Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu): Jan Paweł II a krzyk Edyty Stein w Auschwitz

12:40 O. dr Krzysztof BROSZKOWSKI OP (Seminarium Duchowne Redemptoris Mater): Między życiodajną miłością oblubieńczą a wyzwalającą prawdą krzyża. Ciało w myśli Jana Pawła II i Teresy Benedykty od Krzyża

13:20 Ks. mgr Tomasz WIELICZKO (Parafia św. Wawrzyńca w Głuchołazach): Więcej niż przyjaźń – Edyta Stein w wykładach i duchowości ks. Krzysztofa Grzywocza

14:00 Przerwa obiadowa

14.30 Ks. prof. Jerzy MACHNACZ (PWT, Wrocław): Edyta Stein – Patronka Europy i Krzyż Jezusa Chrystusa

15:10 Ks. prof. Robert SKRZYPCZAK (UKSW, Warszawa): Płeć miejscem spotkania. Edyta Stein o kobiecości i męskości

15:50 Dr Krzysztof SERAFIN (PWR, Wrocław): Rola prawdy w miłości oblubieńczej w ujęciu Karola Wojtyły – Jana Pawła II

16:20 Mgr lic. Marzena RACHWALSKA (PWT, Wrocław): Św. Teresa Benedykta od Krzyża – Mistrzyni wychowania

17:00 WRĘCZENIE NAGRODY IM. ŚW. EDYTY STEIN, Laureaci: P. Hermann PETERS, ks. Jerzy WITEK, Pani Danuta SKRABA, Pan Marian ŁUKASZEWICZ

Koncert: „Uderz w skałę a wytryśnie mądrość”: Adam Musialski – skrzypce, Beata Musialska – pianino

18:00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Konferencja naukowa uświetniła obchody kolejnej rocznicy urodzin Edyty Stein, świętej Teresy Benedykty od Krzyża, Wrocławianki i patronki Europy oraz dwudziestą rocznicę jej kanonizacji.

Wydarzenie organizowane przez Towarzystwo im. Edyty Stein zostało objęte patronatem honorowym Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego oraz patronatem medialnym Radia Rodzina, Gościa Niedzielnego i Niedzieli oraz opieką medialną TVP3 Wrocław.