Treść główna

Konferencja naukowa 2022

Towarzystwo im. Edyty Stein
zaprasza do udziału w

KONFERENCJI NAUKOWEJ

OSOBA I PŁEĆ. DOŚWIADCZENIA I NAUCZANIE EDYTY STEIN WOBEC DZISIEJSZYCH PRĄDÓW IDEOWYCH

10-12 października 2022

MIEJSCE SESJI KONFERENCYJYCH:
Dom Edyty Stein
ul. Nowowiejska 38, Wrocław

Istnieje możliwość udziału stacjonarnego lub poprzez transmisję online. 

1 DZIEŃ – https://youtu.be/igTIFWOE6Es

2 DZIEŃ – https://youtu.be/Hu8SpZ0MFLc

W ustanowionym przez Radę Miejską Wrocławia ROKU EDYTY STEIN, upamiętniamy 100. rocznicę Chrztu Patronki Europy i 80. rocznicę jej męczeńskiej śmierci w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Auschwitz-Birkenau. W rodzinnym domu Steinów przy ul. Nowowiejskiej 38, będącym siedzibą Towarzystwa im. Edyty Stein organizujemy kolejną konferencję naukową poświęconą jej osobie i myśli, która znajduje wciąż coraz szerszy oddźwięk i inspiruje do jej zgłębiania wielu badaczy w Europie i na świecie.

W tegorocznej konferencji podejmiemy temat geniuszu kobiecego i męskiego w myśli Edyty Stein – w szerokim spektrum życia rodzinnego, kościelnego, społecznego. Jak Edyta Stein przeżywała swoją płeć i kobiecość oraz co myślała na temat płci, kobiecości i męskości? Jak jej wrażliwość i refleksja wyrastające ze świata tradycyjnych wartości i fenomenologicznej oraz arystotelejsko-tomistycznej antropologii, mogą nam pomóc w konfrontacji z wizją człowieka i płci, wyrażaną przez nurty gender, coraz popularniejsze wśród współczesnej akademii oraz młodzieży?

Konferencja naukowa organizowana przez Towarzystwo im. Edyty Stein została objęta patronatem honorowym Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego oraz ks. prof. Sławomira Stasiaka, Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego. Opiekę naukową nad konferencją sprawuje Rada Naukowa Towarzystwa im. Edyty Stein. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Radia RodzinaGościa Niedzielnego i Niedzieli.

PROGRAM KONFERENCJI:

10 PAŹDZIERNIKA 2022 (PONIEDZIAŁEK)

10.00 Spacer śladami Edyty Stein (ok. 4 godziny)
Obowiązują zapisy (konferencja@edytastein.org.pl), ilość miejsc ograniczona.

18.00 Msza święta
Kościół św. Michała Archanioła, ul. B. Prusa 78 we Wrocławiu

19.00 Wydarzenie kulturalne
Kościół św. Michała Archanioła, ul. B. Prusa 78 we Wrocławiu
Wernisaż wystawy: „Ciemno płonie. Fotografie Laury Makabresku (Kamili Kansy) inspirowane duchowością Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża”,
połączony z recytacją tekstów autorstwa Edyty Stein przez Agnieszkę Paluch oraz muzycznym akompaniamentem Kulisiewicz Duo.
Organizator wydarzenia: Fundacja Maria i Marta.

11 PAŹDZIERNIKA 2022 (WTOREK)

8.30 Modlitwa w kaplicy św. Teresy Benedykty od Krzyża
Kościół św. Michała Archanioła, ul. B. Prusa 78 we Wrocławiu

9.50 Otwarcie konferencji
Dom Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38, Wrocław

10.00-10.30 prof. Leon Miodoński (Uniwersytet Wrocławski)
Kobieta, mężczyzna, a może osoba? Fenomenologiczne i teologiczne przesłanki krytyki społecznej Edyty Stein

10.30-11.00 ks. prof. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
Symboliczny sens kobiety w ujęciu Edith Stein

11.00-11.30 prof. Anna Grzegorczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
dr Nelli Sołonko (Uniwersytet Szczeciński)
Relacyjność płci w personalizmie Edyty Stein

11.30-12.00 dyskusja

12.00-13.00 Spacer na Ostrów Tumski do Papieskiego Wydziału Teologicznego

13.00 Inauguracyjna Msza Święta pod przewodnictwem ks. prof. Sławomira Stasiaka, Rektora PWT
Kaplica św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, Papieski Wydział Teologiczny,
pl. Katedralny 1 (budynek dydaktyczny, 1. piętro)

15.30-16.00 ks. dr Antonio Panaro (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Katolicka w Warszawie)
Edyta Stein i chrześcijańska wizja godności kobiety na podstawie Listu apostolskiego JP2II „Mulieris dignitatem”

16.00-16.30 ks. dr Krzysztof Broszkowski (Seminarium Misyjne „Redemptoris Mater”)
Edyta Stein jako kobieta wobec mężczyzn w życiu i nauczaniu. Aspekty naturalne, kulturowe i nadprzyrodzone

16.30-17.00 dyskusja

12 PAŹDZIERNIKA 2022 (ŚRODA)

10.00-10.30 dr Henryk Jarosiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Tożsamość kobiety i mężczyzny w ujęciu fenomenologicznym

10.30-11.00 dr Mirjana Pinezić (Uniwersytet w Zagrzebiu)
Some suggestions for the Theology of the Body in Edith Stein

11.00-11.30 dyskusja

11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00 -12.30 dr Agnieszka Rybińska (II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu)
Edukacyjna rola kobiet – model pedagogiki zaangażowanej Edyty Stein

12.30-13.00 mgr Tymoteusz Mietelski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Ujęcie ciała ludzkiego we wczesnych poglądach antropologicznych Edyty Stein

13.00-13.30 dyskusja

Przerwa

15.00-17.00 Wręczenie Nagród im. św. Edyty Stein
oraz koncert Inspiracje karmelitańskie
dr Marek Skrukwa – viola da gamba
prof. dr hab. Marek Toporowski – klawesyn

20.00 Wydarzenie kulturalne
Kościół pw. św. Elżbiety, ul. św. Elżbiety 1/2, Wrocław

„HEAR MY PRAYER” niezwykła droga Edyty Stein – bohaterki z Wrocławia
koncertu chóru z połączony z recytacją tekstów Edyty Stein
organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Mosty Kultury”
Współorganizator: Centrum Historii Zajezdnia