Treść główna

Kwartalniki

Towarzystwo im. Edyty Stein przez wiele lat redagowało i wydawało Kwartalnik TES. Dziś jest on wyjątkowym zbiorem dorobku merytorycznego członków Towarzystwa, działających na przestrzeni mijających dekad, jak również źródłem informacji dotyczących wydarzeń realizowanych przez Towarzystwo. Zachęcamy do czytania! Wystarczy kliknąć w link. Miłej lektury:)

Kwartalnik TES, nr 1 (2002)

Kwartalnik TES, nr 2 (2002)

Kwartalnik TES, nr 3-4 (2002)

Kwartalnik TES, nr 5 (2003)

Kwartalnik TES, nr 6-7 (2003)

Kwartalnik TES, nr 8-9 (2004)

Kwartalnik TES, nr 10 (2005)

Kwartalnik TES, nr 11 (2005)

Kwartalnik TES, nr 12 (2005)

Kwartalnik TES, nr 14 (2006)

Kwartalnik TES, nr 15 (2006)

Kwartalnik TES, nr 25-26 (2009) – jubileuszowy: 20 lecie TES

Kwartalnik TES, nr 27 (2009)

Kwartalnik TES, nr 28-29 (2011)