Treść główna

Nowi członkowie wspierający i honorowi Towarzystwa im. Edyty Stein

Podczas ostatniego Walnego Zebrania członków Towarzystwa im. Edyty Stein (29 czerwca 2019) podjęto uchwałę o wyróżnieniu zasłużonych członków TES, poprzez nadanie im tytułu członka wspierającego lub honorowego:

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:

Ks. dr Krzysztof Broszkowski
Ks. prof. Bogumił Gacka
Ks. dr Aleksander Radecki
Ks. prof. Mariusz Rosik
Ks. prof. Robert Skrzypczak
Pan Gabriel Kayzer

CZŁONKOWIE HONOROWI:

Pani Anita Czarniecka-Stefańska
Pani Danuta Skraba
Pani Renata Zajączkowska

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pracę pełną poświęceń na rzecz Towarzystwa im. Edyty Stein.