Treść główna

PISMA PATRONKI. „Drogi poznania Boga. Studium o Dionizym Areopagicie i przekład jego dzieł” – prof. Agnieszka Kijewska

Celem serii wykładów zatytułowanej „PISMA PATRONKI. Wprowadzenia do poszczególnych dzieł Edyty Stein” jest przybliżenie polskiemu słuchaczowi zasadniczej treści poszczególnych pism Edyty Stein w sposób systematyczny, klarowny i naukowy. Omówienia poszczególnych tomów w porządku chronologicznym bazują na najnowszej serii dzieł zebranych Edith Stein Gesamtausgabe (Herder, 2000-2020), która dzięki wysiłkom Wydawnictwa Karmelitów Bosych jest już częściowo dostępna w języku polskim. 

Kolejny wykład z serii „Pisma Patronki” stanowi wprowadzenie do tomu „Drogi poznania Boga. Studium o Dionizym Areopagicie i przekład jego dzieł ”. Problematyka wykładu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Okoliczności powstania dzieła.

2. Dlaczego (Pseudo) Dionizy Areopagita?

3. Teologia symboliczna

4. Specyfika propozycji Edyty Stein

Prof. Agnieszka Kijewska – profesor nauk humanistycznych, historyk filozofii starożytnej i średniowiecznej, nauczyciel akademicki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracownik naukowy KUL od 1988, pracę doktorską Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny obroniła w 1993, w 2000 habilitowała się na podstawie pracy Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres, otrzymała tytuł profesora w 2007 kierownik katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od 2008. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim dziejów neoplatonizmu, szkoły w Chartres, Jana Szkota Eriugeny oraz Mikołaja z Kuzy.