Treść główna

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe TES za 2020 rok

W dniu 11 września 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. Edyty Stein podczas którego zatwierdzono sprawozdanie finansowe TES za 2020 rok.