Treść główna

Wesprzyj nas

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP). Naszym celem statutowym jest poznawanie i propagowanie duchowego dziedzictwa Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża. Budujemy przestrzeń w której możliwe jest  spotkanie i pogłębiona wymiana myśli osób narodowości polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Stwarzamy miejsce międzyreligijnego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także odbudowy i upowszechniania wielokulturowego i wielonarodowego dorobku Europy Środkowej. Jeśli podzielasz nasze wartości – zapraszamy do włączenia się w nasze działania!

Wesprzyj nas i przekaż 1,5% podatku

Jak przekazać 1,5% swojego podatku. na rzecz Towarzystwa im. Edyty Stein?

  1. w deklaracji podatkowej odszukaj rubrykę: Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP);
  2. w polu: numer KRS wpisz: 0000104536;
  3. w polu: wnioskowana kwota wpisz kwotę 1,5% wyliczonego podatku należnego.

Dziękujemy!

Darowizna na cele statutowe

Darowizny możesz przekazywać przez cały rok. Przy sporządzaniu rocznego rozliczenia podatkowego możesz skorzystać z odpisu podatkowego.

W rocznym rozliczeniu podatkowym uwzględniasz tylko darowizny przekazane organizacji w roku ubiegłym, którego dotyczy rozliczenie. Np. składając roczne rozliczenie w 2024 za rok 2023, uwzględniasz wszystkie darowizny przekazane w  2023 r.

Warunkiem odliczenia (do 6% od dochodu) jest posiadanie potwierdzonych wpłat darowizny na konto bankowe organizacji

Towarzystwo im. Edyty Stein
ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław
KRS: 0000104536
Santander Bank Polska 34 1090 2398 0000 0001 2092 8482

Wesprzyj nas tradycyjnym przelewem

Towarzystwo im. Edyty Stein
ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław
KRS: 0000104536
Santander Bank Polska 34 1090 2398 0000 0001 2092 8482

Dziękujemy!

Wesprzyj nas jako praktykant

Jeżeli jesteś zainteresowany profilem naszej działalności – zapraszamy na praktyki do Domu Edyty Stein.  

Szczególnie gorąco zachęcamy studentów:

  • teologii, historii, dziennikarstwa
  • filologii polskiej, niemieckiej, angielskiej i francuskiej
  • pedagogiki, animacji kultury, socjologii

Oferujemy:

  • zdobycie doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej w przyjaznym i pomocnym zespole,
  • poszerzenie wiedzy o życiu i myśli Edyty Stein, poznanie historii domu Steinów,
  • możliwość zrealizowania własnego projektu,
  • zaświadczenie o odbyciu praktyk, uzyskanie referencji.

CV i list motywacyjny wyślij na adres: biuro@edytastein.org.pl