Treść główna

Wybrano nowy Zarząd Główny Towarzystwa im. Edyty Stein

W dniu 11 września 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. Edyty Stein, podczas którego wybrano nowy Zarząd Główny.

ZARZĄD GŁÓWNY:

ks. Jerzy Witek – prezes

Lucyna Jaroch

Danuta Nowak

Maciej Siry

Ewa Stawińska

Hanna Łukaszewicz-Gulanowska

Michał Bieganowski

Krzysztof Góral

Henryk Jarosiewicz

KOMISJA REWIZYJNA:

Marzena Heliak

Wacława Kowalska

Zofia Śliwa

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Anita Czarniecka-Stefańska

Beata Wiśniewska

Agata Rybińska

Waldemar Szauer