Treść główna

Zmarł o. Franciszek Hanzel OCD

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 2 grudnia 2021 roku zmarł

o. Franciszek Hanzel OCD, karmelita,

który szczególnym kultem otaczał św. Teresę Benedyktę od Krzyża.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 8 grudnia 2021 roku. Msza pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 11.30 w kościele pw. Opieki św. Józefa przy ul. Ołbińskiej 1. Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie!

A światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.