Main content

KONFERENCJA NAUKOWA 2022: Osoba i płeć. Doświadczenia i nauczanie Edyty Stein wobec dzisiejszych prądów ideowych

 • Data:

10.10.2022 – 12.10.2022

 

Dom Edyty Stein, Wrocław, ul. Nowowiejska 38

W ustanowionym przez Radę Miejską Wrocławia ROKU EDYTY STEIN,
upamiętniamy 100. rocznicę Chrztu Patronki Europy i 80. rocznicę jej męczeńskiej
śmierci w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Auschwitz-Birkenau.
W rodzinnym domu Steinów przy ul. Nowowiejskiej 38, będącym siedzibą
Towarzystwa im. Edyty Stein organizujemy kolejną konferencję naukową poświęconą
jej osobie i myśli, która znajduje wciąż coraz szerszy oddźwięk i inspiruje do jej
zgłębiania wielu badaczy w Europie i na świecie. W tegorocznej konferencji
podejmiemy temat geniuszu kobiecego i męskiego w myśli Edyty Stein – w szerokim
spektrum życia rodzinnego, kościelnego, społecznego. Jak Edyta Stein przeżywała
swoją płeć i kobiecość oraz co myślała na temat płci, kobiecości i męskości. Jak jej
wrażliwość i refleksja wyrastające ze świata tradycyjnych wartości
i fenomenologicznej oraz arystotelejsko-tomistycznej antropologii, mogą nam pomóc
w konfrontacji z wizją człowieka i płci, wyrażaną przez nurty gender, coraz
popularniejsze wśród współczesnej akademii oraz młodzieży?
W ramach tegorocznej konferencji przyjmujemy wystąpienia na temat:

– Ról kobiet i mężczyzn w tradycji żydowskiej czasów Edyty Stein – w domu i
synagodze.
– Ról kobiet i mężczyzn w Niemczech czasów Edyty Stein – w świecie nauki i pracy, w
działalności społeczno-politycznej.

 • Fenomenologii kobiety i mężczyzny w myśli Edyty Stein.
 • Człowieczeństwa i natury ludzkiej w antropologii Edyty Stein.
  – Kobiety jako matki w myśli Edyty Stein.
  – Roli edukacyjnej kobiet w myśli Edyty Stein.
 • Współczesnej teorii gender – czy jest końcem świata ideowego Edyty Stein?
 • Godności kobiety i jej powołania w myśli Edyty Stein.
  – Naturalnych, kulturowych i nadprzyrodzonych aspektów postawy Edyty Stein jako
  kobiety wobec mężczyzn w jej drodze życiowej”.

Zgłoszenia do udziału w konferencji ze wskazaniem stopnia naukowego, afiliacji oraz z załączeniem krótkiego streszczenia proponowanego wystąpienia (do 900 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: konferencja@edytastein.org.pl do 30 czerwca 2022 roku. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zwrot kosztów podróży (do 200 zł podróż krajowa; do 100 euro  podróż międzynarodowa) oraz druk materiałów pokonferencyjnych. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu. Brak opłaty konferencyjnej. Szczegółowe dane zostaną przekazane po otrzymaniu zgłoszenia. Język konferencji: polski, angielski, niemiecki, francuski.

.