Main content

PROMOCJA BIOGRAFII ROMANA INGARDENA autorstwa Radosława Kuliniaka i Mariusza Pandury (ONLINE)

  • Data:

Promocja biografii (ONLINE)

„Jestem filozofem świata”. (Κόσμου φιλόσοφός εἰμι).

Roman Witold Ingarden (1893–1970),

autorstwa Radosława Kuliniaka i Mariusza Pandury

z udziałem

prof. Radosława Kuliniaka (Uniwersytet Wrocławski)

oraz dr Jadwigi Guerrero van der Meijden (Uniwersytet Jagielloński)

prowadzenie: dr Paweł Rojek (Uniwersytet Jagielloński) 

12 marca 2021 (piątek) – godz. 17.00

Dom Edyty Stein we Wrocławiu

Link do transmisji on-line:

W 2020 roku w sposób szczególny wspominaliśmy prof. Romana Ingardena, największego polskiego filozofa XX wieku. Jego życiu i myśli filozoficznej poświęcono liczne wykłady, rozmowy czy też wystawy fotograficzne. W 50. rocznicę jego śmierci wydana została także obszerna, dwutomowa biografia filozofa. O niej chcemy rozmawiać we wrocławskim Domu Edyty Stein – miejscu wyjątkowym. To także na ten adres Roman Ingarden kierował korespondencję do Edith Stein, filozofki i przyjaciółki, z którą łączyły go fenomenologia oraz dociekania na temat bytu osoby ludzkiej.

Życiorys Romana Witolda Ingardena przypomina zstępowanie z rajskich wyżyn w otchłań dantejskiego piekła. W młodości: uczeń znakomitych filozofów – Twardowskiego i Husserla, studiował we Lwowie, Getyndze i Fryburgu. Wykształcenie i napisane prace uplasowały go w elitarnym gronie światowych fenomenologów. Przyjaźnił się z Edmundem Husserlem i jego żoną Malwiną, a także z Edith Stein, Adolfem Reinachem, Aleksandrem Koyrém, Aleksandrem Rosenblumem, czy też z małżeństwem Conradów (Hedwig i Theodorem Hansem). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczął działalność dydaktyczną w lubelskich, warszawskich i toruńskich szkołach średnich, aby po uzyskaniu habilitacji przenieść się do Lwowa na Uniwersytet Jana Kazimierza. Stabilizacja nie trwała jednak długo. Druga wojna światowa to czas walki o przetrwanie własne i rodziny. Pisze też wtedy swoje najważniejsze dzieło – Spór o istnienie świata, uczestniczy w tajnym nauczaniu. Po 1945 roku następuje najtrudniejszy chyba okres w życiu naukowym Ingardena. Filozof bierze wówczas aktywny udział w zmaganiach o reaktywację ośrodków akademickich, czasopism i towarzystw filozoficznych, broniąc przy tym autonomii polskiej filozofii i nauki oraz dorobku filozofii lwowskiej. Chronologiczny zakres dwutomowej biografii obejmuje lata 1893–1938 (tom I) oraz 1939–1970 (tom II). Praca została napisana w oparciu o materiały źródłowe, spośród których największą wartość mają dokumenty archiwalne. Książka opatrzona została także niepublikowanymi dotąd zdjęciami.

Radosław Kuliniak – profesor filozofii, pracujący w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w zakresie filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku. Współautor licznych tłumaczeń w tym zakresie prac niemieckich na język polski, m. in. J.H. Lamberta, M. Mendelssohna. Od sześciu lat razem z zespołem badawczym prowadzi pracę w zakresie XIX i XX wiecznej filozofii polskiej. Dotychczas ukazały się liczne edycje wykładów Kazimierza Twardowskiego, Władysława Tatarkiewicza, Romana Witolda Ingardena, jak również inne pomniejsze opracowania w tym zakresie. Na Uniwersytecie Wrocławskim założył i prowadzi Centrum Badań Ingarden.

Jadwiga Guerrero van der Meijden – doktor filozofii, adiunkt w Zakładzie Ontologii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowczyni w Filozoficzno-Teologicznym Kolegium oo. Dominikanów; kierownik grantów Preludium i Sonatina (NCN), autorka monografii o pojęciu osoby i jej godności w myśli Edyty Stein na tle tradycji chrześcijańskiej (Person and Dignity in Edith Stein’s Writings. De Gruyter, Boston-Berlin 2019) oraz artykułów o tematyce patrystycznej, mediewistycznej, personalistycznej i fenomenologicznej; redaktor i współzałożycielka Edith Stein Studies (Rowman and Littlefield); tłumaczka książki A. MacIntyre’a o E. Stein (Edyta Stein. Prolog filozoficzny: 1913-1922, Esprit 2019). Aktualnie przygotowuje anglojęzyczną monografię poświęconą pojęciu godności człowieka w pismach Doktorów Kościoła oraz współredaguje międzynarodową serię wprowadzeń do poszczególnych dzieł zebranych E. Stein. Z zawodu także baletnica i choreograf.

Paweł Rojek – doktor filozofii, wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się metafizyką analityczną, filozofią rosyjską i ideami w Polsce. Autor książki: Tropy i uniwersalia. Badania ontologiczne, Warszawa: Semper 2019.

Program Dziedzictwo Edyty Stein realizowany jest przez Towarzystwo im. Edyty Stein we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia.