Hauptinhalt

20. rocznica ogłoszenia św. Edyty Stein wspołpatronką Europy

W dniu 1 października 1999 roku Jan Paweł II ogłosił św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronką Europy. W bieżącym roku będziemy obchodzić 20. rocznicę tego zdarzenia. W związku z tym, w kraju i za granicą, planowanych jest szereg wydarzeń upamiętniających postać Edyty Stein oraz popularyzujących jej intelektualne i duchowe dziedzictwo.