Treść główna

100. Rocznica chrztu Edyty Stein – 1 stycznia 2022 roku

1 stycznia 1922 roku Edith Stein przyjęła chrzest w kościele pw. św. Marcina w Bergzabern. Do tego wydarzenia prowadziła ją długa droga poszukiwania Prawdy wiodąca od żydowskich korzeni rodzinnych, poprzez osobiste doświadczenie ateizmu, naukowe dociekanie sensu istnienia na gruncie fenomenologii, do łaski wiary i decyzji o przystąpieniu do Kościoła katolickiego.

W księdze metrykalnej parafii św. Marcina w Bergzabern proboszcz ks. Eugeniusz Breitling zanotował:

„Roku Pańskiego 1922, 1 stycznia, została ochrzczona Edyta Stein, lat 30, doktor filozofii ([ur.] 12 października 1891 r. we Wrocławiu, córka śp. Zygfryda Stein i Augusty Courant), która pouczona i dobrze przygoto­wana, przeszła z judaizmu na wiarę katolicką. Podczas chrztu otrzymała imię Teresa Jadwiga. Chrzestną matką (matrina) była dr Hedwig Con­rad, z d. Martius, zamieszkała w Bergzabern”.

W tym szczególnym dniu zapraszamy do modlitwy za wstawiennictwem św. Teresy Benedykty od Krzyża:

LITANIA DO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA

Kyrie, eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
patronko Europy – módl się za nami.
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
wspomożycielko szukających prawdy,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
pomocy prześladowanych,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
patronko męczenników,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś umarła śmiercią męczeńską,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
prawdziwa życia Chrystusowego wyznawczyni,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
potrzebującym służąca,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś całe życie poszukiwała prawdy,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś Bogu swe życie oddała,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś wiarę w najwyższego odnalazła,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
pomagająca śmiertelnie chorym,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
jako pielęgniarka służąca,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
świadoma więzi, jaka łączyła cię z Chrystusem,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
ucząca języka ojczystego,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
wiele czasu poświęcająca modlitwie,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś habit karmelitański otrzymała,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
w krzyż Chrystusa wpatrzona,

Boże w Trójcy Świętej Jedyny – zmiłuj się nad nami.
Przez zasługi Świętej Teresy Benedykty od Krzyża,
gorliwej miłośniczki Twojej
– wysłuchaj nas, Panie.
Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny
wybawić raczył,
Abyś od skazy grzechowej
zachować raczył,
Abyś nas przykładem Świętej Teresy Benedykty od Krzyża
w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył,
Abyś nam, synom i córkom jej, pokój, zgodę i miłość
prawdziwą dać raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie, eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Módlmy się. Boże, któryś Świętej Teresie Benedykcie od Krzyża
dozwolił poznać tajemnicę Twojego miłosierdzia, daj nam, prosimy Ciebie,
aby którzy jej dobroć i ofiarność uwielbiamy, mocą jej zasług od smutku
i cierpienia byli zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
Amen.