Treść główna

6. Edycja Wrocławskiego Almanachu Filmowego „Historie Edyty Stein”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu oraz Centrum Historii Zajezdnia, Towarzystwo im. Edyty Stein i Kino Nowe Horyzonty.

Konkurs kierujemy do uczniów 7-8 klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych Wrocławia. Zadaniem uczestników jest zrealizowanie krótkiego eseju filmowego (do 5 minut). Tematem tegorocznego konkursu jest historia Edyty Stein. Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi historią Edyty Stein i jej tekstami. Pytania, jakie będą sobie musieli postawić uczestnicy to: co dziś jest ważne dla młodego człowieka w postawie patronki Europy? Jakie wartości, którymi żyła Edyta Stein są ważne i aktualne w dzisiejszym świecie? Czy historia wrocławianki z urodzenia jest aktualna dziś dla młodego pokolenia?

Czekamy na filmowe eseje, które będę osobistym komentarzem, filmową opowieścią o konkretnym tekście Edyty Stein, o miejscu związanym ze Świętą lub opowieścią o wybranym fragmencie Jej biografii (więcej szczegółowych informacji w Regulaminie). Na filmy czekamy do 22 listopada 2022 roku. Nagrody w Konkursie zostaną rozdane w grudniu 2022 roku, na uroczystej gali w centrum Historii Zajezdnia. Jury przyzna I Nagrodę, II Nagrodę, III Nagrodę w dwóch kategoriach: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych.

👉 Informacji na temat Konkursu udziela Jolanta Wróblewska: jolanta.wroblewska@lo1.wroc.pl

👉 Szczegółowe informacje oraz regulamin i wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.zajezdnia.org/kalendarz/659