Treść główna

Dzieje pewnej rodziny żydowskiej. PISMA PATRONKI – dr Agata Rybińska

Celem serii wykładów zatytułowanej „PISMA PATRONKI. Wprowadzenia do poszczególnych dzieł Edyty Stein” jest przybliżenie polskiemu słuchaczowi zasadniczej treści poszczególnych pism Edyty Stein w sposób systematyczny, klarowny i naukowy. Omówienia poszczególnych tomów w porządku chronologicznym bazują na najnowszej serii dzieł zebranych Edith Stein Gesamtausgabe (Herder, 2000-2020), która dzięki wysiłkom Wydawnictwa Karmelitów Bosych jest już częściowo dostępna w języku polskim.

Dzieje pewnej rodziny żydowskiej Edyty Stein to podstawowe źródło do poznania historii jej rodziny. To egodokument, wspomnienia czy też autobiografia, które w sposób subiektywny, a zarazem szeroki i interesujący obrazują młodość autorki oraz jej niemieckie i żydowskie środowisko. W rozdziale tym omówione zostaną zagadnienia: kontekst powstania dzieła, jego struktura i język, a także kontrowersje związane z recepcją Dziejów…, oraz walory spisanych wspomnień możliwe do wyeksponowania również dzięki innym przekazom rodzinnym.

Dr Agata Rybińska – pedagog, teolog biblijny, literaturoznawca, adiunkt w Pracowni Kultury i Historii Żydów Instytutu Nauk o Kulturze i Religii UMCS w Lublinie.