Treść główna

Edyta Stein znana w Malezji. Opowiada Julian Theseira

Europejskie Spotkanie Młodych Taizé 2019 zgromadziło we Wrocławiu tysiące pielgrzymów, nie tylko z Europy, ale także z różnych części świata. Jednym z nich był Julian Theseira z Malezji, który w szczególny sposób przeżywał pobyt we Wrocławiu. Miał bowiem możliwość odwiedzenia miejsc związanych z Edith Stein – św. Teresą Benedyktą od Krzyża, która od dłuższego czasu towarzyszyła mu w życiu. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé we Wrocławiu dało mu możliwość poznania miasta jej urodzenia oraz odwiedzenia jej rodzinnego Domu.

Juilan uczestniczył w warsztacie, który odbył się 30 grudnia 2019 w parafii pw. św. Wawrzyńca poprowadzonym przez brata Emila ze wspólnoty Taizé oraz Annę Siemieniec z Domu Edyty Stein. Warsztat pt. „Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.” Filozofia Edyty Stein, znajdowanie prawdy, która angażuje całego człowieka, stworzył przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń młodych ludzi z całego świata w związku z pytaniem o PRAWDĘ.

W kolejnych dniach Julian odwiedził Dom Edyty Stein i zgodził się podzielić świadectwem duchowej relacji z naszą Patronką – św. Teresą Benedyktą od Krzyża. Tym bardziej się cieszymy, że jest to świadectwo na jej żywą obecność w odległych zakamarkach świata. Zachęcamy do przeczytania:

„02/01/2020

Wiedziałem trochę o życiu i dziełach Edith Stein (Św. Teresy Benedykty od Krzyża), które uznałem za bardzo inspirujące. Edith Stein była jednym z powodów, dla których przebyłem tę całą podróż z Kuala Lumpur w Malezji do Wrocławia w Polsce, aby wziąć udział w Europejskim Spotkaniu Młodych Taizé. Podczas uczestnictwa w warsztacie nauczyłem się wiele o jej życiu i filozofii. Jestem bardzo poruszony i zainspirowany cytatem z tekstów Edith Stein, który przeczytałem podczas warsztatu: Nie przyjmuj niczego za prawdę, co pozbawione jest miłości i nie przyjmuj niczego za miłość, co pozbawione jest prawdy. Jestem bardzo wdzięczny za możliwość odwiedzenia domu rodzinnego Edith Stein i dowiedzenia się więcej o jej żydowskich korzeniach. Opuszczę Wrocław zainspirowany życiem Edith Stein oraz z wiarą, nadzieją i radością odnowionymi przez ESM Taizé. Chcę dalej poszukiwać prawdy, i w niej miłości – moim życiem, moją nadzieją, modlitwą, że zawsze będę mógł być w ruchu i nigdy nie będę wykorzeniony. Edith Stein – św. Tereso Benedykto od Krzyża – módl się za mną.

Julian Theseira