Treść główna

Edyto Stein, pielęgniarko w szpitalu chorób zakaźnych, wstawiaj się za nami!

Od 12 marca 2020 roku Dom Edyty Stein jest zamknięty dla zwiedzających. Odwołane zostały wszystkie zaplanowane na najbliższy czas spotkania. Koronawirus dotarł do Europy, dotarł do Polski. Sparaliżował codzienne życie.

W tym trudnym dla nas, dla Europy, dla świata czasie Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża odsłania się jako ta, która wstawia się za nami u Boga w sposób szczególny – była przecież pielęgniarką w szpitalu chorób zakaźnych.

Kiedy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa Edyta Stein przerwała studia w Getyndze. Nie chciała biernie przyglądać się temu, co dzieje się na świecie. Wróciła do swojego rodzinnego Wrocławia, wówczas niemieckiego Breslau, i w szpitalu Wszystkich Świętych (późniejszy Szpital Wojewódzki im. J. Babińskiego przy placu Jana Pawła II) odbyła kurs pielęgniarski, ze specjalizacją chorób zakaźnych, by następnie przez pewien czas w nim pracować.

W 1915 roku odbyła pięciomiesięczną ochotniczą służbę pielęgniarską w Niemieckim Czerwonym Krzyżu, w wojskowym szpitalu w Mährisch-Weisskirchen (Hranice na Morawach). Z wielkim zaangażowaniem, troską i bezinteresowną miłością opiekowała się tam rannymi żołnierzami oraz chorymi na zakaźne choroby, w szczególności tyfus i cholerę.

Dziś zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża – o ustanie epidemii koronawirusa, zdrowie dla chorych oraz ochronę przed zakażeniem dla zdrowych, a szczególnie narażonych – starszych, obciążonych innymi chorobami oraz tych, którzy w tych dniach pełnią służbę innym, narażając swoje zdrowie.

LITANIA DO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA

Kyrie, eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
patronko Europy – módl się za nami.
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
wspomożycielko szukających prawdy,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
pomocy prześladowanych,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
patronko męczenników,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś umarła śmiercią męczeńską,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
prawdziwa życia Chrystusowego wyznawczyni,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
potrzebującym służąca,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś całe życie poszukiwała prawdy,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś Bogu swe życie oddała,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś wiarę w najwyższego odnalazła,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
pomagająca śmiertelnie chorym,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
jako pielęgniarka służąca,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
świadoma więzi, jaka łączyła cię z Chrystusem,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
ucząca języka ojczystego,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
wiele czasu poświęcająca modlitwie,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś habit karmelitański otrzymała,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
w krzyż Chrystusa wpatrzona,

Boże w Trójcy Świętej Jedyny – zmiłuj się nad nami.
Przez zasługi Świętej Teresy Benedykty od Krzyża,
gorliwej miłośniczki Twojej
wysłuchaj nas, Panie.
Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny
wybawić raczył,
Abyś od skazy grzechowej
zachować raczył,
Abyś nas przykładem Świętej Teresy Benedykty od Krzyża
w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył,
Abyś nam, synom i córkom jej, pokój, zgodę i miłość
prawdziwą dać raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie, eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Módlmy się. Boże, któryś Świętej Teresie Benedykcie od Krzyża
dozwolił poznać tajemnicę Twojego miłosierdzia, daj nam, prosimy Ciebie,
aby którzy jej dobroć i ofiarność uwielbiamy, mocą jej zasług od smutku
i cierpienia byli zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
Amen.