Treść główna

Historia jednego eksponatu. Francuski eksponat (film)

Wśród zgromadzonych na naszej wystawie stałej eksponatów, prawdziwym skarbem jest książka, „A travers la vie pratique” Louis’aLagarde i Augste Müllera wydana w 1914 roku w Berlinie, którą dziśmożna by określić mianem Rozmówek francuskich, przewodnika iinformatora.

Książeczka należała do Edith Stein, nosi jej odręczny podpis oraz notatki poczynione ołówkiem na marginesach i między wierszami, a została odnaleziona w jednym ze śląskich antykwariatów przez panią Grażynę Wojaczek, która w 2018 roku podarowała ją Towarzystwu im. Edyty Stein.

Opowiada Maria Kromp-Kropiowska, dyrektor Domu Edyty Stein.

https://www.youtube.com/watch?v=axXFJNXD0mA&fbclid=IwAR0bPi4QT8j9n-MhTfLcWRWJFWbHcVAMTzibwDxRrFWZtxlaixbnSCFr7cw