Treść główna

INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UW: Konferencja „Doświadczenie mistyczne w kulturze i nauce” (7-9.12.2022) 

W imieniu Instytutu Filologii Romańskiej UW

zaproszamy na międzynarodową konferencję:


DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE W KULTURZE I NAUCE /
MYSTICAL EXPERIENCE IN CULTURE AND SCIENCE


Miejsce i termin konferencji:
Wrocław, 7-9 grudnia 2022 r.


Organizator:
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Romańskiej

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM