Treść główna

Konferencja naukowa 2016

EDYTA STEIN – 2016 – EUROPA I JEJ TOŻSAMOŚĆ

13-15 października 2016

Towarzystwo im. Edyty Stein

ul. Nowowiejska 38 we Wrocławiu

we współpracy z:

Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr

PROGRAM KONFERENCJI:

Czwartek, 13 października 2016

8.00 Msza Św. w kościele św. Michała Archanioła, kaplica św. Edyty Stein (ul. B. Prusa)

9.00 Dom Edyty Stein, zwiedzanie i poczęstunek

9.30 Otwarcie konferencji – ks. prof. J. Machnacz

10.15 – 11.00 Prof. Anna Grzegorczyk (Poznań – Polska): Źródła sensu w filozofii Edyty Stein – dyskusja

11.15 – 12.00 Prof. Jean-Francois Lavigne (Montpellier – Francja): Edith Stein, als Phänomenologin und Christin: Auf welchen Weg inmitten der geistigen Krisis Europas? – dyskusja

12.15 – 13.00 Ks. dr Joachim Feldes (Niemcy) Der Beitrag der Phänomenologie zur Europäischen Einigung – Anregungen von Edith Stein – dyskusja

13.15 – 14.00 Lunch

14.00 sesja wykładowa:

14.00 – 14.35 Ks. prof. Kazimierz Wolsza (Opole – Polska): Potenz und Akt Edyty Stein na tle metafizyki europejskiej

14.35 – 15.15 Prof. Feliciana Merino Esclera (Granada – Hiszpania): Widening the horizon of reason: Edith Stein as a witness of hope for a new Europe – dyskusja

15.15–15.30 – przerwa

15.30 – 16.00 Prof. Eugeniusz Sakowicz (Warszawa – Polska): „Wiedza Krzyża” – przesłaniem Edyty Stein dla Europy

16.00 – 16.30 Michael Grütering (Kolonia – Niemcy): Atheismus und Glaube als Herausforderung an die Gemeinde – Edith Stein als Vorbild eines Glaubensweges – dyskusja

16.45 Zwiedzanie Synagogi Pod Białym Bocianem

19.30 Dom Edyty Stein: uroczysta kolacja – spotkanie z Edytą Stein

Piątek, 14 października 2016

8.00 Msza Św. w kościele św. Michała Archanioła, kaplica św. Edyty Stein (ul. B. Prusa)

9.00-9.30 – Dom Edyty Stein, poczęstunek

9.30 – 10.15 Ks. prof. Bogumił Gacka MIC (Lublin – Polska): Personalizm Edyty Stein wobec personalizmu europejskiego – dyskusja

10.30 – 11.15 Dr Sophie Binggeli (Paryż – Francja): Heilsgeschichte im Sinne Edith Steins. Theologische Perspektiven – dyskusja

11.30 – 12.15 Prof. Christof Betschart OCD (Rzym – Włochy): Liebe als Bedingung von Einfühlung bei Edith Stein? – dyskusja

12.30 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.35 Ks. prof. Peter Volek (Rużomberok – Słowacja): Vorzug der Person nach Edith Stein

14.35 – 15.10 Dr Małgorzata Grzywacz (Poznań – Polska): Edyta Stein a bolesne doświadczanie Europy

15.10 – 15.45 Ks. dr hab. Robert Skrzypczak (Warszawa – Polska): Osoba i Pascha. Wkład św. Edyty Stein w rozumienie chrześcijańskiego personalizmu – dyskusja

15.45 – 16.15 przerwa

16.15 – 16.45 Mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden (Kraków – Polska): Fenomenologiczna filozofia kryzysu Europy i wspólnoty. Analiza wybranych pojęć fenomenologii wspólnoty Edmunda Husserla i Edyty Stein

16.45 – 17.15 Prof. Julia Shabanova (Dniepr – Ukraina): Mistyka w ujęciu Edyty Stein: między fenomenologią a tomizmem – dyskusja

17.30 – 17.50 Ks. mgr Adam Prokop (Opole – Polska): Fenomenologiczne odkrycie chrześcijańskich korzeni Europy. Filozoficzny kontekst nawróceń A. Reinacha, E. Stein, G. Walther, D. v. Hildebranda

17.50 – 18.10 Mgr Małgorzata Rel, (Opole – Polska): Integracja europejska czy anomia? Relacje między jednostką a społeczeństwem w ujęciu Jana Pawła II i Edyty Stein – dyskusja

18.15 spacer po Ostrowie Tumskim

19.30 Występ scholi Gimnazjum Salezjańskiego oraz uroczysta kolacja w Domu Edyty Stein

Wręczenie medalu Towarzystwu im. Edyty Stein, Oddział w Lublińcu

Sobota, 15 października 2016

8.00 Msza Św. w kościele św. Michała Archanioła, kaplica św. Edyty Stein (ul. B. Prusa)

9.00 – 9.30 – Dom Edyty Stein, poczęstunek

9.30 – 10.15 O. prof. Marian Zawada (Kraków – Polska): Duchowy i religijny wymiar kategorii wczucia w pismach Edyty Stein – dyskusja

10.30 – 11.15 Ks. dr Manfred Deselaers (Oświęcim – Polska): Śmierć Edyty Stein w Auschwitz pozostaje pytaniem do Europy – dyskusja

11.30 – 12.15 Prof. Mette Lebech (Maynooth – Irlandia): Europe and Human Dignity. A Steinian discussion of Josef Ratzinger’s reflections on the problems faced by Europe today – dyskusja

12.15 – 12.45 Zakończenie konferencji: ks. prof. Jerzy Machnacz

12.45 Prezentacja książki: Mirosław Mikołajczyk, Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża. Bibliografia polska 1933-2013, Wrocław 2016

wprowadzenie ks. prof. Jerzy Machnacz; słowo – dr Mirosław Mikołajczyk; słowo – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

13.15 Lunch

Konferencja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Archidiecezji w Kolonii oraz Politechniki Wrocławskiej.