Treść główna

Konferencja naukowa 2024: EDYTA STEIN WOBEC KOŚCIOŁA. KOŚCIÓŁ WOBEC EDYTY STEIN – zaproszenie

Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu

Centrum Badań im. Edyty Stein UAM

zapraszają

do udziału w konferencji naukowej

Edyta Stein wobec Kościoła

Kościół wobec Edyty Stein

11-12 października 2024


Dom Edyty Stein
ul. Nowowiejska 38
Wrocław

Byłam zawsze daleka od mniemania, że granice widzialnego Kościoła mogą wiązać miłosierdzie Boże. Bóg jest Prawdą. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.
Edyta Stein w liście Adelgundy Jaegerschdmid
3 marca 1938

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych wypowiedzi Współpatronki Europy zawiera najistotniejsze wątki poszukiwań duchowych Edyty Stein, które młodą żydowską dziewczynę, adeptkę filozofii doprowadziły do spotkania z chrześcijaństwem. U progu XX wieku religia wyrażała się w konfesyjnej dwoistości – obecności katolików i ewangelików. Osobiste doświadczenia i decyzje przyszłej Świętej  nie byłyby  możliwe bez nawiązania relacji z osobami głęboko zaangażowanymi w życie i działalność  Kościoła, jaki wówczas istniał. Przyjęcie chrztu przez Edytę Stein 1 stycznia 1922 roku w kościele św. Marcina w Bergzabern włączyło ją do wspólnoty Kościoła rzymsko-katolickiego. Od tego dnia życie Edyty Stein potoczyło się w Kościele, razem z nim i zakończyło – wraz ze śmiercią w komorze gazowej 9 sierpnia 1942 roku w Auschwitz-Birkenau. Kolejne dziesięciolecia przyniosły następne wątki uobecniające Edytę Stein we współczesności Kościoła – i jego relacji wobec tej niezwykłej postaci. Zarysujmy najważniejsze zagadnienia, aby ukazać ogrom i wielowątkowość podejmowanej tematyki. Warto przyjrzeć się m.in.  procesom przygotowującym beatyfikację, kanonizację, ogłoszeniu Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża współpatronką Europy czy też aktualnie zintensyfikowanym staraniom różnych środowisk o nadanie Świętej godności doktora Kościoła.

Wyzwania Steinowskich czasów, pełnych niepokoju i chaosu współbrzmią z procesami zachodzącymi w naszej rzeczywistości. Zapraszając Państwa do udziału w sesji naukowej zachęcamy do refleksji nad tą nader ważką i aktualną problematyką – zarówno  w oparciu o biografię, dzieło  i doktrynę Świętej, jak i też konteksty eklezjalne, historyczne, polityczne pozwalające lepiej poznać św. Teresę Benedyktę od Krzyża i wartość jej ponadczasowego przesłania. 

Zgłoszenia do udziału w konferencji ze wskazaniem stopnia naukowego, afiliacji oraz z załączeniem krótkiego streszczenia proponowanego wystąpienia (do 900 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: konferencja@edytastein.org.pl do 15 czerwca 2024 roku. Brak opłaty konferencyjnej. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz druk materiałów pokonferencyjnych, nie pokrywają kosztów podróży oraz noclegu. Szczegółowe dane zostaną przekazane po otrzymaniu zgłoszenia. Język konferencji: polski, angielski.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Program pn. Dziedzictwo Edyty Stein jest realizowany przez Towarzystwo im. Edyty Stein
oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” w latach 2021–2025 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Miasta Wrocław.