Treść główna

List Pani Beaty Kempy z okazji uroczystości wręczenia Nagród św. Edyty Stein

Pani Beata Kempa, Poseł do Parlamentu Europejskiego objęła patronatem honorowym uroczystości przyznania Nagrody im. Edyty Stein, które odbyły się w dniu 12 października 2019 roku w Domu Edyty Stein. Laureatami nagrody w tym roku są: Pani Anita Czarniecka-Stefańska, ks. prof. Jerzy Machnacz oraz ks. dr Manfred Deselaers.