Treść główna

KONFERENCJA NAUKOWA w Domu Edyty Stein 12-13 października 2020

Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

zapraszają do udziału online w konferencji naukowej pt.

DIALOG O CZŁOWIEKU W DRODZE DO PRAWDY:

JAN PAWEŁ II – EDYTA STEIN – ROMAN INGARDEN

12-13 października 2020

Uchwałą Sejmu RP rok 2020 został ustanowiony Rokiem św. Jana Pawła II oraz Rokiem Romana Ingardena, których z Edytą Stein łączyła fenomenologia, jako metoda filozofowania, oraz szeroko rozumiana problematyka bytu osoby ludzkiej. Podjęcie refleksji nad dorobkiem naukowym tych trzech wybitnych fenomenologów, a jednocześnie indywidualności, które wywarły znaczący wpływ na życie duchowe Europy w XX wieku, pomoże zbadać głębię i oryginalność ich własnych dociekań. Z pewnością odsłoni także wzajemne powiązania, wpływy i zależności wypracowanych przez nich koncepcji filozoficznych, a także podjętych wyborów osobistych. Zaproponowana problematyka osoby ludzkiej ma wymiar akademicki i życiowy: życie bowiem skłania człowieka do zamyślenia nad samym sobą. To zamyślenie przekłada się na bogatsze i pełniejsze rozumienie samego siebie. Jest to problematyka na czasie, gdyż – jak się wydaje – współczesny człowiek poszukujący prawdy zatracił w znacznej mierze poczucie własnej tożsamości.

Konferencja naukowa uświetni obchody 129. rocznicy urodzin Edyty Stein, świętej Teresy Benedykty od Krzyża, Wrocławianki i patronki Europy. Towarzyszyć jej będą uroczystości wręczenia Nagrody im. św. Edyty Stein oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym.

Konferencja naukowa odbędzie się pod patronatem honorowym Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego oraz pod patronatem medialnym Radia Rodzina, Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA ONLINE:

kanał YOUTUBE (DOM EDYTY STEIN-WROCLAW)

12 października 2020: https://youtu.be/k2GjrMUT-X8

13 października 2020: https://youtu.be/lFWh7kX_6gQ

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną konferencja odbędzie się bez udziału słuchaczy. Wszystkie wystąpienia transmitowane będą online, a także nagrywane i opublikowane w mediach społecznościowych.

PROGRAM KONFERENCJI:

12 października 2020 – poniedziałek:

9.00-10.00 Msza św. w kościele pw. Michała Archanioła przy ul. Prusa 78 we Wrocławiu

10.00-11.00 serwis kawowy

11.00-11.30 Uroczyste otwarcie konferencji

11.30-12.00 prof. Hanna Barbara Gerl-Falkovitz, „In which Way the Term ‚Truth’ Becomes Senseful? Edith Stein’s Critics of Martin Heidegger” (AUSTRIA/ HEILIGENKREUZ, Europäisches Institut für Philosophie und Religion an der Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI.)

12.00-12.30 prof. Anna Grzegorzyk, „Pojednanie światów. E. Stein – R. Ingarden –Jan Paweł II”, (POZNAŃ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Badań im. Edyty Stein)

12.30-13.00 dyskusja

13.00-14.00 przerwa obiadowa

14.00-14.30 ks. dr Antonio Panaro, „Miłość teofanią prawdy o osobie. Chrześcijański personalizm św. Jana Pawła II i św. Teresy Benedykty od Krzyża”, (WARSZAWA, Seminarium Misyjne Redemptoris Mater, Papieski Wydział Teologiczny).

14.30-15.00 dr Jadwiga Guerrero van der Meijden, „Dorobek Edyty Stein a kryteria orzekania eminens doctrina”, (KRAKÓW, Uniwersytet Jagielloński).

15.00-15.30 prof. Radosław Kuliniak, mgr Anna Siemieniec, „Kontakty prof. Romana Ingardena z bp. Karolem Wojtyłą wokół pamięci o Edycie Stein w świetle dokumentów archiwalnych rodziny Ingardenów”, (WROCŁAW, Uniwersytet Wrocławski / WROCŁAW, Dom Edyty Stein).

15.30-16.00 dyskusja

16.00-16.30 Otwarcie wystawy „Roman Ingarden. Fotografie i dokumenty z rodzinnego archiwum”.

16.30-17.00 serwis kawowy

17.00-17.30 Uroczystość wręczenia Nagród im. św. Edyty Stein

17.30-18.00 Koncert Jerzego Owczarza „W salonie u Edyty Stein”

13 października 2020 – wtorek

8.00-9.00 Msza św. w kościele pw. Michała Archanioła przy ul. Prusa 78 we Wrocławiu

9.00-9.30 serwis kawowy

9.30-10.00 ks. prof. Jerzy Machnacz, „Koncepcja człowieka u Edyty Stein i kard. Karola Wojtyły” (WROCŁAW, Papieski Wydział Teologiczny)

10.00-10.30 dr Marta Łuczak, „Próba rekonstrukcji procesu modyfikacji tożsamości Edyty Stein na podstawie dostępnych materiałów autobiograficznych” (POZNAŃ)

10.30-11.00 mgr Katarzyna Domańska, „Edyta Stein – prekursorka «nowego feminizmu» – droga do prawdy o kobiecie, o człowieku” (WARSZAWA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

11.00-11.30 dyskusja

11.30-12.00 poczęstunek

12.30-13.00 dr Barbara Kmiecik, „Edyta Stein w dialogu z człowiekiem na drodze do Prawdy” (OPOLE, Uniwersytet Opolski)

13.00-13.30 mgr Edward Skubisz, „Edyta Stein i współodczuwanie”, (WROCŁAW, Fundacja Krzyżowa)

13.30-14.00 mgr. lic. Marzena Rachwalska, „Aktualne ujęcie fenomenu przyjaźni: św. Edyta Stein i Roman Ingarden” (WROCŁAW, Papieski Wydział Teologiczny)

14.00-14.30 dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji