Treść główna

Misja i cele

Główną misją Towarzystwa jest poznawanie, kultywowanie i propagowanie duchowego dziedzictwa Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża, wrocławianki, filozof, świętej i patronki Europy. Tworzymy we Wrocławiu centrum badań poświęconych Jej myśli, osobie i świadectwu. Dbamy o ochronę oraz upamiętnianie miejsc i obiektów związanych z Edytą Stein, a w szczególności Jej domu rodzinnego.

Zainspirowani wielowymiarowością tej wyjątkowej kobiety tworzymy przestrzeń spotkania, rozmowy i rozwoju dla pogłębienia i poszerzenia dialogu narodów polskiego, niemieckiego i żydowskiego, międzyreligijnego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także odbudowy i upowszechniania wielokulturowego i wielonarodowego dorobku Europy Środkowej. Działamy na rzecz kulturowej, cywilizacyjnej i ekologicznej odbudowy Śląska, jako historycznego miejsca spotkania i pomostu między różnymi kręgami kulturowymi.