Treść główna

MODLITWA O POKÓJ DLA UKRAINY – za wstawiennictwem św. Teresy Benedykty od Krzyża, Patronki Europy!

Wobec dramatu wojny jaka ogarnęła Ukrainę, pragniemy zachęcić do nieustannej MODLITWY O POKÓJ dla Ukrainy, dla Europy, dla świata – za wstawiennictwem św. Teresy Benedykty od Krzyża, Patronki Europy. Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża 80. lat temu straciła życie wskutek okrucieństwa II wojny światowej. Dziś, jako święta męczennica, Patronka Europy, w sposób szczególny zanosi nasze modlitwy do Boga Ojca, prosząc o POKÓJ, o ustanie wojny i cierpienia niewinnych.

Rok 2022 we Wrocławiu został ogłoszony Rokiem Edyty Stein. Niech Jej duchowa obecność we Wrocławiu będzie dla nas wszystkich darem i prowadzi do osobistego spotkania ze Świętą Patronką Europy. Zachęcamy do łączenia się w modlitwie o pokój za wstawiennictwem św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Wszystkich Wrocławian zapraszamy do indywidualnej modlitwy LITANIĄ DO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA w kościele pw. św. Michała Archanioła przy ul. B. Prusa 78, gdzie znajduje się Jej kaplica z relikwiami. W dni powszednie do wieczornej Mszy św. w kościele odbywa się ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

Zachęcamy także do modlitwy nocnej LITANIĄ DO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA. Noc to czas, gdy nasilają się ostrzały i bombardowania, stanowiące śmiertelne zagorzenie, w szczególności dla cywili. Oddajmy spokój naszego snu w intencji powrotu pokoju w Ukrainie. Niech godzina 3.00 w nocy będzie momentem, w którym spotkamy się duchowo na wspólnej modlitwie o pokój.

LITANIA DO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA

Kyrie, eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
patronko Europy – módl się za nami.
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
wspomożycielko szukających prawdy,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
pomocy prześladowanych,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
patronko męczenników,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś umarła śmiercią męczeńską,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
prawdziwa życia Chrystusowego wyznawczyni,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
potrzebującym służąca,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś całe życie poszukiwała prawdy,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś Bogu swe życie oddała,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś wiarę w najwyższego odnalazła,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
pomagająca śmiertelnie chorym,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
jako pielęgniarka służąca,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
świadoma więzi, jaka łączyła cię z Chrystusem,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
ucząca języka ojczystego,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
wiele czasu poświęcająca modlitwie,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
któraś habit karmelitański otrzymała,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża,
w krzyż Chrystusa wpatrzona,

Boże w Trójcy Świętej Jedyny – zmiłuj się nad nami.
Przez zasługi Świętej Teresy Benedykty od Krzyża,
gorliwej miłośniczki Twojej
– wysłuchaj nas, Panie.
Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny
wybawić raczył,
Abyś od skazy grzechowej
zachować raczył,
Abyś nas przykładem Świętej Teresy Benedykty od Krzyża
w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył,
Abyś nam, synom i córkom jej, pokój, zgodę i miłość
prawdziwą dać raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie, eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Módlmy się. Boże, któryś Świętej Teresie Benedykcie od Krzyża
dozwolił poznać tajemnicę Twojego miłosierdzia, daj nam, prosimy Ciebie,
aby którzy jej dobroć i ofiarność uwielbiamy, mocą jej zasług od smutku
i cierpienia byli zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
Amen.