Treść główna

Osoba i Pascha. Wkład św. Edyty Stein w rozumienie chrześcijańskiego personalizmu – artykuł ks. prof. Roberta Skrzypczaka

Wyjątkowa postać św. Edyty Stein, jak i jej oryginalny personalizm wyrosły z połączenia współczesnej myśli filozoficznej z jej doświadczeniem wiary w Chrystusa. Nie sposób zaś zrozumieć jej koncepcji osoby zweryfikowanej życiem, zwłaszcza heroiczną śmiercią w komorze gazowej niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, bez odniesienia do żydowskiej Paschy, stanowiącej hermeneutyczny klucz w odczytaniu jej personalizmu. W jej świetle spróbuję przedstawić jej skoncentrowane na Chrystusie, a czerpiące z zainteresowań fenomenologią pojmowanie osoby ludzkiej i jej celowości (…).

Czytaj więcej – pobierz artykuł.