Treść główna

Otwarcie wystawy pt. Roman Ingarden. Fotografie i dokumenty z rodzinnego archiwum

Otwarcie wystawy pt. Roman Ingarden. Fotografie i dokumenty z rodzinnego archiwum odbyło się w dniu 12 października 2020 roku. Wydarzenie towarzyszyło konferencji naukowej pt. Dialog o człowieku w drodze do prawdy: Jan Paweł II – Edyta Stein – Roman Ingarden.

Wystawę można oglądać do 31 stycznia 2021 roku w godzinach pracy Domu Edyty Stein, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego (czytaj więcej).

Uchwałą Sejmu RP rok 2020 został ustanowiony Rokiem Romana Ingardena oraz Rokiem św. Jana Pawła II, których z Edytą Stein łączyła fenomenologia, jako metoda filozofowania, oraz szeroko rozumiana problematyka bytu osoby ludzkiej.

Z tej okazji Dom Edyty Stein we Wrocławiu prezentuje wystawę ponad 40 fotografii i dokumentów z Archiwum Rodziny Ingardenów. Kolekcja obejmuje zdjęcia z lat młodości studenckiej polskiego filozofa, jego wieloletniej działalności uniwersyteckiej we Lwowie, Toruniu i Krakowie oraz fotografie rodzinne. Wyjątkowym elementem ekspozycji jest korespondencja kierowana przez bp. Karola Wojtyłę do prof. Romana Ingardena w sprawie organizacji sesji poświęconej pamięci Edyty Stein, która odbyła się 6 kwietnia 1968 roku, a także fragmenty rękopisu referatu wygłoszonego przez filozofa w trakcie tej sesji. W pierwszych słowach swojego wystąpienia prof. Roman Ingarden powiedział „Jestem jedynym człowiekiem w Polsce, który znał osobiście Edith Stein”.

Wystawa została zorganizowana w ramach Programu Kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein” dzięki życzliwości prof. Krzysztofa Ingardena, który udostępnił materiały z Archiwum Rodzinnego Ingardenów, a także wyraził zgodę na wykorzystanie dokumentów prezentowanych w Archiwum Cyfrowym Romana Ingardena oraz zdeponowanych w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.