Treść główna

OTWARTE SEMINARIA „Powołanie życiowe i zawodowe kobiety i mężczyzny w myśli Edyty Stein i Karola Wojtyły”

Zapraszamy na spotkania poświęcone psychologii i pedagogice personalistycznej. Seminaria są oparte na myśli Edyty Stein oraz Karola Wojtyły. Oboje sięgali do fenomenologii oraz tomizmu w poszukiwaniu prawdy o człowieku.

Seminaria poprowadzi dr Henryk Jarosiewicz, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady Fundacji „Misja Rodzinna”.

TEMATY SPOTKAŃ:

SEMINARIUM 1: Podmiot i przeżycie w ujęciu Edyty Stein i Karola Wojtyły

SEMINARIUM 2: Uczestnictwo i rozwój osoby

SEMINARIUM 3: Sprawność działania a dojrzałość osoby
SEMINARIUM 4: Wola i charakter

SEMINARIUM 5: Charakter kobiety i mężczyzny (wstęp do warsztatów z charakterologii)

CZYM JEST CHARAKTEROLOGIA?
Czy jest możliwe poznanie świata drugiego człowieka?
W pierwszym zdaniu swojej pracy doktorskiej pt. O zagadnieniu wczucia (1917) E. Stein pisze: „dane nam są cudze podmioty i ich przeżywanie.”
Dany jest też charakter, określany terminem habitus: „W całym zewnętrznym sposobie bycia (habitus), w sposobie poruszania się, w postawie człowieka, może tkwić coś z jego osobowości.” (O zagadnieniu…, s. 107)

POWOŁANIE ŻYCIOWE I ZAWODOWE KOBIETY I MĘŻCZYZNY
Jednym z zasadniczych tematów poszukiwań naukowych Edyty Stein było powołanie życiowe, które widziała w świetle natury i łaski. Pragniemy nawiązać do dorobku Edyty Stein w refleksji nad wychowaniem personalistycznym dziś, w XXI wieku. Zapraszamy na cykl: PIĘĆ WIECZORÓW O WYCHOWANIU

Czy można się jakoś przygotować do dyskusji? Sięgamy do podstawowych prac Edyty Stein i Karola Wojtyły:
E. Stein, O zagadnieniu wczucia, Zawód mężczyzny i kobiety według natury i łaski.
K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Elementarz etyczny, Osoba i czyn