Treść główna

Pięcioletnia umowa o wspólnym prowadzeniu programu kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein” przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i Towarzystwo im. Edyty Stein

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz Towarzystwo im. Edyty Stein podejmą nową formę wspólnych działań.