Treść główna

Pięcioletnia umowa o wspólnym prowadzeniu programu kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein” przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i Towarzystwo im. Edyty Stein

spotkanie w sprawie rozpoczęcia współpracy 5-letniej

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz Towarzystwo im. Edyty Stein podejmą nową formę wspólnych działań. Dnia 15 kwietnia 2021 roku obie instytucje podpisały umowę o realizacji w latach 2021–2025 programu kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein”, niezwykłej wrocławianki i Patronki Europy.

Ośrodek i Towarzystwo wspólnie będą realizować:

– oprowadzanie po wystawie stałej Domu Edyty Stein przez certyfikowanych przez Towarzystwo przewodników (https://edytastein.org.pl/pl/zwiedzanie/),

– cykle spotkań m.in. na temat twórczości i życia Edyty Stein,

– działania i projekty edukacyjne skierowane do uczniów wrocławskich szkół i innych grup,

– bieżącą pracę badawczą (np. artykuły, tłumaczenia, opracowania tekstów źródłowych).

W ciągu pięciu lat odbędą się m.in. dwie międzynarodowe konferencje naukowe, a wystawa stała prezentowana w Domu Edyty Stein zostanie poszerzona o nowe pomieszczenie, gdzie będą prezentowane nowe eksponaty. Kulturotwórczy charakter działalności zostanie utrzymany m.in. dzięki debatom, koncertom salonowym i działaniom edukacyjnym.

Najbliższe działania obejmują kilka długofalowych cykli w tym:

  1. naukowy w ramach cyklu „Pisma Patronki”. Będą to wykłady specjalistów zajmujących się myślą
    i dorobkiem Edyty Stein, z których cztery odbędą się już w maju i czerwcu:
  • „Filozofia psychologii i humanistyki”, o. dr Piotr Janik (Akademia Ignatianum, Kraków)
  • „Wprowadzenie do filozofii”, ks. prof. Jerzy Machnacz (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław)
  • „Budowa osoby ludzkiej. Antropologia filozoficzna”, dr Jadwiga Guerrero van der Meijden (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  1. popularyzatorski pod nazwą „Akademia duchowości Edyty Stein”. W ramach cyklu odbędą się spotkania i zostaną opublikowane artykuły dla szerokiego kręgu odbiorców związane z ważnymi datami z życia Edyty Stein i jej rodziny. Przykładem jest właśnie opublikowana na stronie www.edytastein.org.pl publikacja, która będzie też bazą scenariusza krótkiego filmu o jednym z ważnych zdarzeń w życiu Edyty Stein. Kolejny artykuł zostanie opublikowany już na początku maja.

Prace nad poszerzeniem wystawy stałej 

Dzięki przekazaniu nowych materiałów archiwalnych przez Shlomo Cohena – wnuka Elfriede Tworoger (siostry Edyty Stein) dotyczących życia jego matki – Eriki Tworoger, w Domu Edyty Stein powstanie w tym roku nowa część wystawy stałej, wydana zostanie też bogato ilustrowana publikacja. Album „Z Breslau do Jerozolimy. Channah Erika Tworoger – siostrzenica Edyty Stein” prezentować będzie unikatowe dokumenty, listy i zdjęcia rodziny Steinów, które odsłonią historię życia Eriki Tworoger oraz jej dramatyczne losy podczas Zagłady Żydów. 

Nagroda Edyty Stein

Już w przyszłym tygodniu kapituła nagrody im św. Edyty Stein rozpocznie prace nad tegoroczną edycją nagrody.

Mamy nadzieję, że poluzowanie restrykcji wynikających z pandemii pozwoli wkrótce na kontynuację działań edukacyjnych skierowanych do odbiorców w każdym wieku oraz przyjmowania zwiedzających w Domu Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.edytastein.org.pl i Facebooka Dom Edyty Stein.

Kontakt:

Towarzystwo im. Edyty Stein, Maria Kromp-Kropiowska (dyrektor@edytastein.org.pl).

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Marek Kosendiak (marek.kosendiak@zajezdnia.com).

Program pod nazwą Dziedzictwo Edyty Stein jest realizowany przez Towarzystwo im. Edyty Stein
oraz Ośrodek »Pamięć i Przyszłość« w latach 2021–2025 ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze środków Miasta Wrocław.