Treść główna

PISMA PATRONKI. „Wolność i łaska” – mgr Marzena Rachwalska

Celem serii wykładów zatytułowanej „PISMA PATRONKI. Wprowadzenia do poszczególnych dzieł Edyty Stein” jest przybliżenie polskiemu słuchaczowi zasadniczej treści poszczególnych pism Edyty Stein w sposób systematyczny, klarowny i naukowy. Omówienia poszczególnych tomów w porządku chronologicznym bazują na najnowszej serii dzieł zebranych Edith Stein Gesamtausgabe (Herder, 2000-2020), która dzięki wysiłkom Wydawnictwa Karmelitów Bosych jest już częściowo dostępna w języku polskim. 

Piąty wykład „Wolność i Łaska” (niem. Freiheit und gnade) jest prezentacją dzieła Edyty Stein z czasu przed i po nawróceniu. Jego powstanie datuje się na lata 1920-1921. Możemy nazwać tę publikację perełką myśli Steinowskiej. Wystąpienie jest omówieniem poszczególnych rozdziałów oraz ogólną analizą dzieła. Zachęcam do wysłuchania. 

mgr Marzena Rachwalska – doktorantka Katedry Duchowości na PWT we Wrocławiu. Specjalizuje się w duchowości karmelitańskiej. 

„Program pn. Dziedzictwo Edyty Stein jest realizowany przez Towarzystwo im. Edyty Stein i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” w latach 2021 – 2025 ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze środków Miasta Wrocław”.