Treść główna

„POSITIO” Księgi z procesu kanonizacyjnego św. Teresy Benedykty od Krzyża darem z Watykanu dla biblioteki Domu Edyty Stein

Dzięki serdeczności o. prof. Szczepana Praśkiewicza OCD – relatora Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na Watykanie otrzymaliśmy księgi zawierające zbiór dokumentów związanych z przeprowadzeniem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Opracowane w języku włoskim dwa tomy: POSITIO SUPER CAUSAE INTRODUCTIONE oraz POSITIO SUPER MARTYRIO ET SUPER VIRTUTIBUS zawierają liczne świadectwa dotyczące cnót życia Edyty Stein.

Składamy serdeczne podziękowania o. Szczepanowi Praśkiewiczowi! Mamy nadzieję, że sukcesywne zapoznawanie się z dokumentami przyczyni się do pogłebienia wiedzy na temat drogi do świętości naszej Patronki!