Treść główna

Przyznano Nagrody im. św. Edyty Stein 2021

W dniu 12 października 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. św. Edyty Stein. Wydarzenie towarzyszyło obchodom 130. Rocznicy urodzin Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Uroczystość poprzedziły poranna modlitwa i błogosławieństwo relikwiami w kaplicy św. Teresy Benedykty od Krzyża, w kościele p.w. św. Michała Archanioła. Zakończyła ją Msza św. w klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych, odprawiona w intencji Zarządu Głównego i członków TES oraz wszystkich czcicieli świętej współpatronki Europy. Przewodniczył ks. Paweł Szerlowski.

W ceremonii przyznania Nagród uczestniczyli członkowie rodziny Steinów. W imieniu Pani Susanne Batzdorff nagrodę odebrał jej kuzyn, Paul Gordon, wnuk Else Gordon, najstarszej siostry Edyty Stein. Towarzyszyli mu żona – Ingrid Gordon wraz z synem Davidem. Pani Susanne przesłała nagranie, w którym dziękuje za wyróżnienie oraz przekazuje serdeczne pozdrowienia.

W imieniu prof. Alasdaira MacIntyre nagrodę odebrał ks. prof. Jerzy Machnacz, natomiast nagrodę przyznaną pośmiertnie prof. Alfredzie Poznańskiej, odebrała wnuczka p. Wandy Linowskiej.

Tegorocznymi laureatami zostali:

Pani Jadwiga Skupnik-Kurowska – wrocławska aktorka teatralna i filmowa, pedagog; prodziekan Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu (1984-1990). Debiutowała 10 lipca 1959 i całe swoje artystyczne życie (53 lata), spędziła na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Była pedagogiem Studium Aktorskiego przy Teatrze Polskim (1976-1980) i na Wydziale Aktorskim PWST we Wrocławiu (od 1979). Obecnie prowadzi zajęcia z fonetyki emisji głosu dla alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Autorski monodram o życiu Edyty Stein, wrocławianki, niemieckiej Żydówki, filozofki i katolickiej świętej, która zginęła w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau, stworzyła w 1988 roku. Do dziś zagrała ten spektakl 163 razy, w tym raz w USA, raz we Włoszech i raz w Niemczech, przeznaczając wszystkie honoraria na cele charytatywne. Autorka wspomnień „Edyta Stein – życie moje”, w których opowiada o spotkaniu z postacią Edyty Stein i wpływie jaki wywarła na jej życie, aktorstwo i przemiany duchowe. W ubiegłym roku zdecydowała się zakończyć występy sceniczne i przekazała dla Domu Edyty Stein karmelitański habit, który eksponowany jest w ramach wystawy stałej.  

Pan Sylwin Bechcicki – Współzałożyciel i od ponad  30 lat prezes Oddziału TES w Lublińcu, działacz społeczny i chrześcijański. Jego wieloletnie zaangażowanie w szerzenie kultu św. Teresy Benedykty od Krzyża i umiejętność współpracy z lokalną społecznością Lublińca przyniosło spektakularne efekty: utworzenie muzeum „Pro memoria Edith Stein” w dawnym domu Courantów (dziadków ze strony matki), nadanie szkole w Lublińcu imienia św. Edyty Stein, ustanowienie Edyty Stein Patronką Lublińca. Zainicjował działalność wydawniczą w ramach Wydawnictwa Edyty Stein WEST, jest współautorem wielu opracowań o Courantach i Steinach w Lublińcu, materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych dotyczących Edyty Stein i miasta Lublińca. Organizator licznych konkursów dla młodzieży z wiedzy o Edycie Stein, jak i konkursów o wydźwięku artystycznym (plastyka, muzyka).

Prof. Alfreda Poznańska (1939-2001 pośmiertnie) – artystka, rzeźbiarka, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W trakcie remontu domu rodzinnego Edyty Stein prof. Alfreda Poznańska służyła swoim zmysłem estetyki i talentem. Zaprojektowała i wykonała od nowa tympanon nad głównym wejściem, gdyż niewyraźne archiwalne zdjęcia nie mogły służyć za wzorzec. Za zasługi dla Towarzystwa prof. Poznańska jako pierwsza w historii Towarzystwa uzyskała status członka honorowego. Z inicjatywy prof. Poznańskiej zakupiono kopię obrazu św. Franciszka pędzla Cimabue i umieszczono w odremontowanym salonie, gdzie, wedle opisu Edyty, znajdował się przed zaślubinami Erny z Hansem Bibersteinem.

Pani Susanne Batzdorff – siostrzenica Edyty Stein, córka Erny i Hansa Bibersteinów. Zaangażowanie w dialog żydowsko-katolicki odziedziczyła po swojej mamie – Ernie, która jako jedyna z ocalałych sióstr Edyty Stein prowadziła rozległą międzynarodową korespondencję z wieloma osobami i organizacjami zainteresowanymi osobą Edyty Stein. Autorka książki „Ciocia Edyta. Żydowskie dziedzictwo katolickiej świętej” którą wręczyła Janowi Pawłowi II podczas uroczystości kanonizacyjnej Teresy Benedykty od Krzyża w 1998 roku. Czynnie uczestniczyła w dialogu na rzecz zbliżenia katolicko-żydowskiego, prowadząc dyskusje nie tylko w kręgach rodziny, ale odwiedzając stowarzyszenia im. Edyty Stein na całym świecie, udzielając wywiadów i uczestnicząc w wydarzeniach poświeconych tematowi Zagłady Żydów. Jest członkiem Jewish Community Center w Santa Rosa w Kalifornii. 11 kwietnia 2021 brała udział, wraz z mężem Alfredem, w dorocznym dniu pamięci o ofiarach Holokaustu. Spotkanie odbywało się on-line. Urodzona 25 września 1921 roku, będzie obchodzić w tym roku swoje setne urodziny.

Prof. Alasdair MacIntyre – profesor filozofii, historyk idei, etyk i filozof pochodzenia szkockiego. Autor ponad dwudziestu dzieł z dziedziny etyki, moralności i filozofii. W licznych pracach obrońca i popularyzator chrześcijańskich wartości moralnych i intelektualnych, arystotelejsko-tomistycznej etyki cnót oraz klasycznych ideałów. We wczesnych latach osiemdziesiątych, w czasie prac nad „Dziedzictwem cnoty”, konwertował na katolicyzm, jak sam wyznał – pod wpływem myśli tomistycznej. Badacz życia i myśli Edyty Stein, autor wydanej w 2020 roku książki w języku polskim „Edyta Stein, prolog filozoficzny 1913–1922” (tłum. Jadwiga Guerrero van der Meijden, wstęp ks. prof. Robert Skrzypczak).