Treść główna

Publikacje Edith Stein i Edmunda Husserla w zbiorach Biblioteki Miejskiej (Stadtbibliothek zu Breslau) przedwojennego Wrocławia

W budynku przy ul. Szajnochy we Wrocławiu do niedawna jeszcze mieściła się Biblioteka Uniwersytecka. Pierwotnie był to jednak budynek archiwum miejskiego oraz biblioteki miejskiej (Stadtbibliothek zu Breslau), zaprojektowany przez architekta Richarda Plüddemanna pod koniec XIX wieku. W czasie, gdy Edyta Stein mieszkała, kształciła się i prowadziła działalność naukową we Wrocławiu, w budynku funkcjonowały właśnie te instytucje.

Biblioteka Uniwersytecka, z której Edyta korzystała w czasie swoich studiów, zlokalizowana była wtedy jeszcze w dawnym klasztorze na wyspie Piasek. Budynek ten uległ poważnym uszkodzeniom podczas II wojny światowej, z tego też względu w 1945 roku na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej przekazano dobrze zachowany gmach wspomnianej biblioteki miejskiej przy ul. Szajnochy (dawnej Stadtbibliothek zu Breslau). Do zbiorów uniwersyteckich zostały włączone także zbiory tej przedwojennej miejskiej biblioteki oraz jej katalogi z czasów, gdy Edyta mieszkała w Breslau.

Katalog nosi tytuł Alphabetischer Bandkatalog der Stadtbibliothek zu Breslau i był prowadzony odręcznie do roku 1930. Znamy zatem inwentarz, jaki był w posiadaniu tej instytucji właśnie na rok 1930.

Publikujemy zapisy dotyczące twórczości autorstwa Edmunda Husserla oraz jego studentki – Edyty Stein. Widzimy zatem, że już za życia Edyty, jej publikacje trafiły do miejskiej biblioteki we Wrocławiu. Można było zapoznać się tutaj również m.in. z dziełem Husserla „Badania logiczne” (Logische Untersuchungen), które miało tak duże znaczenie dla kierunku kariery naukowej dr Edyty Stein. Trafiło ono jednak do księgozbioru w 1913 roku, już po jej pierwszym zetknięciu się Edyty z tym pismem w czasie studiów we Wrocławiu (1911-1913).

Chcący zapoznać się z twórczością dr Edyty Stein mieszkańcy przedwojennego Breslau w 1930 roku mieli dostęp tutaj do jej dwóch publikacji: tłumaczenia listów J.H. Newmana Briefe und Tagebücher bis zum Übertritt zur Kirche 1801-1845, wydanego w 1928 roku oraz Zum Problem der Einfühlung (O zagadnieniu wczucia), tj. główna część pracy doktorskiej Edyty Stein, opublikowanej przez nią w 1917 roku.

Katalog Stadtbibliothek zu Breslau składa się z 289 tomów i należy do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Dostępny jest w domenie publicznej i znajduje się pod linkiem https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/3030#structure.

Załączone fotografie zostały wykonane przez autora niniejszego tekstu.

Łukasz Pompa