Treść główna

Rekolekcje Adwentowe z Edytą Stein 2020 (nagrania online)

REKOLEKCJE ADWENTOWE Z EDYTĄ STEIN 2020

Głosi dla Towarzystwa im. Edyty Stein

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Marian Zawada

Konferencje publikowane będą na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

KONFERENCJA I – NADZIEJA – 28 LISTOPADA

KONFERENCJA II – MARYJA – 8 GRUDNIA

KONFERENCJA III – EDYTA STEIN – 13 GRUDNIA

Ojciec Marian Zawada urodzony 21.09.1958 roku w Katowicach, absolwent Akademii Ekonomicznej, w wieku 25 lat wstąpił do Zakonu OO. Karmelitów Bosych. Studiował m. in. na „Teresianum” w Rzymie. W czerwcu 1998 roku obronił doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża.

W latach 1999-2005 pełnił funkcję rektora Kolegium Filozoficznego w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Karmelitów Bosych w Lublinie, oraz był duszpasterzem sióstr studentek na KUL, członkiem Redakcji Życia Konsekrowanego przy Radiu PLUS w Lublinie. Od grudnia 2005 roku jest dyrektorem Centrum Kultury Duchowej im. św. Edyty Stein „Communio Crucis” w Krakowie. W latach 2008-2011 był rektorem Kolegium Teologicznego WSD Karmelitów Bosych w Krakowie. W 2010 wybrany wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce.

W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na postawie pracy Homo desiderans Deum. Dynamika pragnienia Boga w wymiarze antropologiczno-duchowym. W latach 2011/2012 studiował na Uniwersytecie Mistycznym w Avila w Hiszpanii. Opublikował ponad 40 książek i około 250 artykułów. Od czerwca 2014 roku – pełni funkcję przeora klasztoru w Krakowie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości.