Treść główna

Spotkanie promocyjne książki Alasdaira MacIntyre pt. „Edyta Stein. Prolog filozoficzny 1913-1922”

W dniu 24 stycznia 2020 w Domu Edyty Stein odbyła się promocja książki autorstwa Alasdaira MacIntyre pt. „Edyta Stein. Prolog filozoficzny 1913-1922”
z udziałem dr Jadwigi Gurrero van der Meijden, tłumaczki książki oraz ks. prof. Roberta Skrzypczaka, autora wstępu.


W rozmowie, którą poprowadził Grzegorz Górny wziął udział także ks. prof. Jerzy Machnacz oraz Gabriel Kayzer.

Wydarzenie realizowane było przez Towarzystwo im. Edyty Stein w ramach programu kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein”, finansowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Radia Rodzina