Treść główna

Ustanowiono międzynarodową Radę Naukową Towarzystwa im. Edyty Stein

W 2021 roku Towarzystwo im. Edyty Stein ustanowiło międzynarodową Radę Naukową jako ciało doradcze, składające się z wybitnych specjalistów naukowych i autorytetów moralnych, która stanowić będzie istotne i konieczne wsparcie dla naukowej gałęzi działalności statutowej Towarzystwa im. Edyty Stein. Rada Naukowa jest organem doradczym, którego członkami są eksperci w danej dziedzinie działający pro bono.

W skład Rady Naukowej wchodzą:

o. dr KRZYSZTOF BROSZKOWSKI (KAZACHSTAN, wykładowca wizytujący w misyjnych seminariach duchownych „Redemptoris Mater”, członek TES)

o. prof. CHRISTOF BETSCHART OCD (WŁOCHY, Papieski Wydział Teologiczny Teresianum w Rzymie)

prof. ANNA GRZEGORCZYK (POZNAŃ, Uniwersytet Poznański, Centrum Badań im. Edyty Stein,
członkini honorowa TES, laureatka Nagrody im. Edyty Stein 2020)

dr JADWIGA GUERRERO VAN DER MEIJDEN (KRAKÓW, Uniwersytet Jagielloński, członkini
TES oraz IASPES (The International Association for the Study of the Philosophy of Edith Stein)

ks. prof. JERZY MACHNACZ (WROCŁAW, Papieski Wydział Teologiczny, członek honorowy TES,
laureat Nagrody im. Edyty Stein 2019)

ks. prof. MARIUSZ ROSIK (WROCŁAW, Papieski Wydział Teologiczny, Uniwersytet Wrocławski)

ks. prof. ROBERT SKRZYPCZAK (WARSZAWA, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie,
członek honorowy TES, laureat Nagrody im. Edyty Stein 2017)

prof. dr hab. CLAUDIA MARIELE WULF (HOLANDIA, Uniwersytet w Tilburg, członkini Rady
Naukowej „Edith-Stein-Gesellschaft” w Niemczech, członkini IASPES (The International Association for
the Study of the Philosophy of Edith Stein); członkini Comisión scientifíca des Centro Edith Stein,
Uniwersytet Katolicki Santiago w Chile)

Zadaniem Rady Naukowej Towarzystwa im. Edyty Stein jest pomoc w realizacji statutowych celów naukowych organizacji oraz nadawania kierunku jej naukowej działalności i rozwoju w zakresie:

  • konsultacja merytoryczna organizacji konferencji naukowej – temat konferencji, opiniowanie abstraktów i wybór prelegentów, moderacja konferencji
  • wydawnictwo po-konferencyjne – korekta, recenzje naukowe i punktacja
  • wyznaczanie nowych kierunków badań naukowych dotyczących dziedzictwa Edyty Stein poprzez realizację cykli naukowych w formie wykładów dostępnych online oraz warsztatów
  • wydawanie opinii oraz recenzji dotyczących działalności naukowej Towarzystwa im. Edyty Stein oraz prowadzonej przez niego współpracy z innymi organizacjami oraz instytucjami
  • rozwijanie międzyinstytucjonalnej współpracy krajowej i międzynarodowej, prowadzącej do ożywienia kontaktów pomiędzy badaczami spuścizny Edyty Stein, wymiany doświadczeń, wytyczaniu nowych celów badawczych w oparciu o wzajemną współpracę
  • wsparcie działań prowadzących do ogłoszenia św. Teresy Benedykty od Krzyża Doktorem Kościoła