Treść główna

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa im. Edyty Stein

Szanowni Państwo

ZAPRASZAMY

NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

IM. EDYTY STEIN WE WROCŁAWIU

Zarząd Główny Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, na podstawie § 28.10 Statutu zwołuje na dzień 22 czerwca 2024 r. (sobota) na godz. 10.00 Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w Domu Edyty Stein we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38.

Walne zgromadzenia, ma charakter sprawozdawczy (§ 23 Statutu) i dotyczy przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

W przypadku braku quorum na podstawie § 22 Statutu, Walne Zgromadzenie Członków rozpocznie się w drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 10.30, w tym samym miejscu.

Dla chętnych członków, pragniemy Zgromadzenie rozpocząć Mszą Świętą o godz. 9.00 w Kaplicy św. Edyty Stein w Kościele Św. Michała Archanioła przy ulicy Prusa 78 we Wrocławiu.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków TES:

 1. Powitanie zgromadzonych i przyjęcie programu obrad;
 2. Wspomnienie  i krótka modlitwa za śp. ks. Jerzego Witka wieloletniego Prezesa Towarzystwa.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 4. Wybór Sekretarza i członków Komisji Skrutacyjnej;
 5. Sprawozdanie Zarządu Głównego TES za 2023:
 6. styczeń – wrzesień  –  poprzedni Zarząd
 7. październik  -grudzień  – obecny Zarząd
 8. Sprawozdanie Dyrektora Domu za 2023;
 9. Sprawozdanie Terenowego Oddziału Towarzystwa im. Edyty Stein w Lublińcu;
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok;
 11. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
  1. styczeń – wrzesień  –  poprzedni skład KR i SK
  1. październik  -grudzień  – obecny skład KR i SK
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2023 rok;
 13. Przyjęcie Uchwały o podziale zysków i strat za 2023 rok;
 14. Przedstawienie planów Towarzystwa na kolejny rok pracy 2024/2025;
 15.  Wolne wnioski i dyskusja;
 16. Zakończenie obrad i rozwiązanie Walnego Zgromadzenia. 

W  przypadku braku opłat członkowskich, uprzejmie prosimy o ich uregulowanie.

W czasie obrad Zgromadzenia również będzie można dokonać stosownych wpłat.  

  Zarząd Główny

  Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu