Treść główna

Wspólna modlitwa w Auschwitz-Birkenau – 77. rocznica śmierci Edyty Stein

W ramach obchodów 77. rocznicy śmierci Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża i jej wspomnienia liturgicznego Towarzystwo im. Edyty Stein wzięło udział w uroczystościach mających miejsce w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Na uroczystości ku czci Patronki Europy zaprosił nas Ks. Biskup Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej we współpracy z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu i ks. Manfredem Deselaersem. Opiekę duchową nad pielgrzymami z Wrocławia sprawował ks. Jerzy Witek – prezes Towarzystwa im. Edyty Stein.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 Drogą Modlitewną wzdłuż Rampy w byłym obozie Auschwitz-Birkenau aż do pomnika między ruinami komór gazowych i krematoriów. Tym sposobem uczestnicy symbolicznie towarzyszyli Edycie Stein w jej ostatniej drodze razem z żydowskim narodem, modlili się za wszystkie ofiary oraz o pokój na świecie.

O godzinie 14.00 otwarto wystawę o Edycie Stein w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Podczas otwarcia słowo wygłosił ks. Jerzy Witek – prezes Towarzystwa im. Edyty Stein. Następnie odbyły się rozmowy w małych grupkach z pomocą wybranych tekstów Edyty Stein.

O godzinie 17.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w klasztorze Sióstr Karmelitanek, której przewodniczył Biskup Clemens Pickel z Rosji, natomiast kazanie wygłosił arcybiskup Grzegorz Ryś z Łodzi.

W uroczystości wzięła udział pielgrzymka ok. 100 młodych ludzi z wszystkich czterech diecezji Kościoła Rzymsko Katolickiego w Rosji.