Treść główna

Zmarł Dariusz Przyłas – założyciel i Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż zmarł Pan Dariusz Przyłas, członek Towarzystwa im. Edyty Stein. Był twórcą i dyrektorem Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu. Po długim pobycie w szpitalu wrócił do domu, gdzie zmarł dziś nad ranem. Miał 52 lata (czytaj więcej).

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ, PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI, NIECH ODPOCZYWA W POKOJU WIECZNYM, AMEN.

Wspomnienie o zmarłym i wiersz przekazał Pan Syliwin Bechcicki, Towarzystwo im. Edyty Stein, Oddział w Lublińcu

„Pan Darek Przyłas odszedł do domu Pana dzisiaj rano, 10 listopada 2020 roku. Był wśród założycieli Zespołu Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców,  którego wielokrotnie wybierano Prezesem Zarządu Głównego. Został także wybrany na pierwszego dyrektora szkoły Edyty Stein w Lublińcu. Od młodości zaangażowany w kształtowanie charakterów polskiej młodzieży, czy to jako działacz harcerski, katecheta i wychowawca. Był także doradcą metodycznym d/s katechezy w Diecezji Gliwickiej i wizytatorem rejonowym. Parafianie od św. Stanisława Kostki w Lublińcu poznali Go także jako Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej, a członkowie i sympatycy św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein jako serdecznego przyjaciela na drodze Jej śladami, zawsze otwartego i chętnego do współpracy przy popularyzacji tej postaci. Inicjator wielu przedsięwzięć, których celem było zapoznanie lublinieckiego środowiska, mieszkańców i uczniów, z ideałami Świętej Patronki Miasta, Parafii, Towarzystwa i Zespołu Szkół Lublińca. Niechaj Pan za poręczeniem Św. Patronki przyjmie Go do grona sprawiedliwych”.

Pamięci Darka Przyłasa

Znalazłeś drogę do Pana
Krętą skalistą i krótką
Nie była różami usłana

Dzieci nie płaczcie i żono
Dziś stoi przed Pana tronem
Abrahamowe go czeka łono

Jeszcze się kiedyś spotkamy
Edyta nas poprowadzi
Otworzy niebieskie bramy

Nadzieja w mym sercu gości
Na Słowu Pana ma Wiara
Hołd składam Jego Miłości