Treść główna

Życzenia na Boże Narodzenie 2021

„Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju”.
(Iz 9, 1.5)

Niech ufność w obecność narodzonego Pana Jezusa

i Jego opiekę rozjaśni mroki naszej codzienności,

obdarzy zdrowiem i wytrwałością, wskrzesi nadzieję,

na lepsze jutro, napełni wzajemną życzliwością,

miłością, przebaczeniem i pokojem.

Ks. Jerzy Witek – prezes Towarzystwa im. Edyty Stein