Treść główna

Życzenia Wielkanocne 2023

W męce i śmierci Chrystusa ogień pochłonął nasze grzechy. Kiedy w to wierzymy, kiedy w płynącym z wiary oddaniu przyjmujemy całego Chrystusa, to znaczy, że obieramy drogę naśladowania Go i tą drogą kroczymy, wówczas poprowadzi On nas przez swe cierpienie i krzyż do chwalebnego zmartwychwstania. Tego właśnie doświadcza się w kontemplacji: przejścia przez ogień ekspiacyjny do szczęśliwego zjednoczenia w miłości. A to wyjaśnia podwójny charakter kontemplacji: jest śmiercią i zmartwychwstaniem. Po ciemnej nocy jaśnieje żywy płomień miłości”.

Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża

Na nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim radosnego świętowania
przejścia z niewoli do wolności, z ciemności do światła, ze śmierci do życia… Niech Pascha Chrystusa – Przejście Pana przyniesie wyzwolenie z niewoli grzechu i ożywi w nas Ducha Wiary, Nadziei i Miłości..

W imieniu Zarządu Towarzystwa im. Edyty Stein
Ks. Jerzy Witek, prezes